Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova

Nekrologij

Datum Godina i osoba
1.12.

1658. Fra Petar Troljanin
1711. Fra Filip iz Sombora
1741. Fra Josip Mikić
1890. Fra Grgo Stjepanović
1902. Fra Jako Gržić
1943. Fra Bonaventura Grebenarević
1946. Fra Valentin Schaaf
1992. Fra Ivo Krešo
2010. Fra Franjo Grebenar

2.12.

1678. Fra Mijo Vicić
1731. Fra Kristofor Kengeljkar
1735. Fra Ivan iz Kapošvara
1859. Fra Mato Trogrančić

3.12.

1706. Fra Gabrijel Stanić
1729. Fra Jakov Kisindel
1792. Fra Andrija Kengelović
1803. Fa Anto Nikolić
1828. Fra Marijan Kozić
1886. Fra Lovro Lacić
1895. Fra Anto Subašić
1896. Fra Marko Vilić
1973. Fra Anto Tolić
1974. Fra Martin Mišković

4.12.

1683. Fra Ivan Jajčanin
1738. Fra Franjo Pusso
1738. Fra Ivan Kapistran Šimić
1751. Fra Jakov Rasputić
1816. Fra Marko Pavličević
1840. Fra Mato Knežević

5.12.

1682. Fra Petar Šimšić
1708. Fra Andrija Vidović
1721. Fra Mato iz Banjaluke
1758. Fra Marijan Ilić
1830. Fra Pavao Kolanović
1968. Fra Kazimir Ivić
1981. Fra Anto Strukar
2004. Fra fra Alojzije Ištuk

6.12.

1683. Fra Benardin iz Starog Majdana
1710. Fra Anto Talijančić
1725. Fra Mijo Ragusensis
1748. Fra Ivan Pajuk
1766. Fra Tadija Brkačić
1789. Fra Luka Trgovčević
1828. Fra Marijan Banić
1891. Fra Marko Orkić
1925. Fra Nikola Mandić

7.12.

1714. Fra Bartol Antić
1735. Fra Berard Hets
1739. Fra Beno Mlinarić
1765.  Fra Jerko Filipović
1785. Fra Ivan Krištić
1789. Fra Luka Trgovčević
1870. Fra Pavao Milićević
1877. Fra Stjepan Radman
1911. Fra Stjepan Mašić

8.12.

1682. Fra Lovro iz Mostara
1715. Fra Antun Busegić
1727. Fra Ilija, laik
1727. Fra Pavao iz Petrijevaca
1729. Fra Ilija Bunjarević
1730. Fra Stipan Margitić
1749. Fra Sebastijan Weber
1854. Fra Augustin Juričić
2006. Fra Vitomir Slugić

9.12.

1723. Fra Luka iz Nimaca
1729. Fra Petar iz Sarajeva
1748. Fra Fabijan Laidler
1750. Fra Bernardin Brkić
1750. Fra Nikola Štetić
1755. Fra Josip Marjanović
1803. Fra Augustin Pokrajčić
1808. Fra Franjo MiličevIć
1857. Fra Martin Sučić
1865. Fra Andrija Juričević
1909. Fra Dominik Galić

10.12.

1682. Fra Andrija Maričanin
1712. Fra Franjo Antunović
1735. Fra Grgo Stanić
1743. Fa Mijo Marković
1745. Fra Mijo Đondraš
1755. Fra Anto Sanković
1853.  Fra Marijan Jakovljević
1887. Fra Nikola Mlakić
1934. Fra Nenad Petrović
1971. Fra Eduard Žilić

11.12.

1583. Fra Mato iz Cernika
1714. Fra Anto Oblačić
1719. Fra Didak, laik
1755. Fra Celestin
1831. Fra Mato Lerota
1846. Fra Ambrozije Livajić
1893. Fra Mato Oršolić
1972. Fra Franjo Pejkić

12.12.

1683. Fra Mato iz Kožlovog Polja
1713. Fra Stjepan Laureta
1730. Fra Dominik Šimunović
1752. Fra Anto Blažević
1753. Fra Anto Puker
1873. Fra Nikola Kresić
1925. Fra Anto Stanić
1944. Fra Paško Dumančić
1997. Fra Željko Filipović

13.12.

1715. Fra Ivan Bešlić
1732. Fra Elzearije Maller
1746. Fra Jakov Šuster
1768. Fra Bono Mijačević
1862. Fra Mato Mikić
1925. Fra Mato Vujičić
1930. Fra Petar Duvnjak
1974. Fra Martin Mišković
1984. Fra Anto Vidaković

14.12.

1719. Fra Pavao Žiško
1735. Fra Jerko Stieper
1746. Fra Jozo Luster
1791. Fra Mijo Drndar
1900. Fra Grgo Jurkić
1917. Fra Anđeo Ćurić
1972. Fra Mirko Džaja
1985. Fra Petar Ević
2008. Fra Juro Šalić

15.12.

1660. Fra Marijan Marović
1683. Fra Franjo Franić
1730. Fra Josip Pavlović
1741. Fra Stjepan Klicić
1827. Fra Jakov Grgić
1997. Fra Željko  Filipović

16.12.

1729. Fra Martin iz Baje
1738. Fra Josip, laik
1747. Fra Ivan Gajsek
1748. Fra Marijan Bureš
1784. Fra Bono Babaić
1813. Fra Franjo Ostojić

17.12.

1683. Fra Anto Tvrtković
1717. Fra Ivan Matković
1725. Fra Bono Stipić
1759. Fra Juro Delivić
1811. Fra Mijo Krajinović
1944. Fra Nedjeljko Zubak
1952. Fra Bonifac Vidović
1978. Fra Mato Matošević
2015. Fra Andrija Živković

18.12.

1683. Fra Marijan Paprenica
1717. Fra Bernardin iz Baje
1720. Fra Bono Perković
1748. Fra Ivo Tartiarus
1749. Fra Bono Babić
1816. Fra Martin Jakić
1825. Fra Pavao Vukadin
1853. Fra Augustin Maračić
1897. Fra Nikola Jerković

19.12.

1537. Fra Blaž Kovačić
1709. Fra Juro iz Gradovrha
1724. Fra Jakov Bonić
1725. Fra Luka iz Ivanjske
1732. Fra Anto Odobašić
1752. Fra Petar Matinković
1755. Fra Marko Gradović
1851. Fra Stjepan Matijević
1902. Fra Ilija Ilijić
1917. Fra Anto Tolić

20.12.

1552. Fra Tomo Skorojević
1715. Fra Stjepan Tvrtković
1730. Fra Pavao Silov st.
1761. Fra Anđeo iz Kotorvaroša
1807. Fra Petar Marijanović
1854. Fra Stjepan Glavodanović
1995. Fra Ljubo Lucić

21.12.

1708. Fra Josip
1732. Fra Gabrijel Mialjević
1735. Fra Nikola iz Broda
1784. Fra Petar Đevrić - Vicić
1810. Fra Franjo Topić
1812. Fra Franjo Brstilo
1845. Fra Martin Nikolić
1846. Fra Ambrozije Dakić
1857. Fra Grgo Čagelj
1890. Fra Blaž Dominković
1902. Fra Ivan Oršolić
1985. Fra Alojzije Franjić

22.12.

1708. Fra Stjepan
1724. Fra Jakov Tomić
1732. Fra Gabrijel Mihaljević
1735. Fra Nikola iz Broda
1752. Fra Anto Blažević
1752. Fra Anto Pučer
1787. Fra Andrija Glavadanović
1811. Fra Franjo Brstilo
1994. Fra Miroslav Kasapović

23.12.

1729. Fra Franjo Pec
1740. Fra N. Đurčević
1741. Fra Vitalis iz Beča
1743. Fra Jakov Majer
1859. Fra Ivan Terzić
1884. Fra Filip Bošnjaković
1901. Fra Ilija Ilić
1913. Fra Jeronim Pavelić

24.12.

1715. Fra Andrija Rapčić
1737. Fra Mato iz Požege
1808. Fra Tadija Gašić
1818. Fra Bono Bagarić
1845. Fra Nikola Glavočević
1862. Fra Filip Ćenar
1862. Fra Ivan Baruk
1868. Fra Blaž Josić
1875. Fra Marko Palinić
1944. Fra Luka Tešić
1963. Fra Vinko Lalić

25.12.

1708. Fra Franjo Glumčić
1729. Fra Nikola iz Velike
1876. Fra Mijo Barišić
1915. Fra Ivan Đogašević

26.12.

1715. Fra Mijo Buljan
1717. Fra Anto Ivanović
1774. Fra Stjepan Kovačević
1786. Fra Juro Semunović
1820.  Fra Petar Filipović
1842. Fra Grga Benković
1883. Fra Anto Marinković
1898. Fra Rafo Barišić
1906. Fra Ivan Ćosić
1912. Fra Juro Tvrtković
1936. Fra Augustin Pejičinović
1965. Fra Vinko Vicić
1991. Fra Drago Kolar

27.12.

1730. Fra Bruno Jaković
1734. Fra Franjo iz Banjaluke
1735. Fra Anto Bačović
1739. Fra Franjo Marijanović
1786. Fra Juro iz Oćevije
1840. Fra Petar Perišić
1911. Fra Petar Aralić
1944. Fra Teofil Zrakić
1971. Fra Ivan Krizostom Tomić

28.12.

1720. Fra Bartolomej iz Sarajeva
1732. Fra Franjo Marinović
1735. Fra Anto Buković
1756. Fra Mato Kmetović
1780. Fra Dominik Tadić
1781. Fra Mato Mijatović
1781. Fa Šimo Župarić
1882. Fra Nikola Glavočević
1953. Fra Drago Prpić
2014. Fra Petar Andrijanić

29.12.

1721. Fra Pavao Moravičić
1738. Fra Stjepan
1750. Fra Nikola iz Dubočca
1750. Fra Petar iz Livna
1792. Fra Didak Subotić
2013. Fra Franjo Čalaga

30.12.

1715. Fra Pavao Makić
1730. Fra Mato iz Budimpešte
1738. Fra Ignacije Skenderlić
1771. Fra Bono Marićević
1993. Fra Domagoj Šimić

31.12.

1737. Fra Mihael Ravnić
1738. Fra Jakov Čubrajić
1748. Fra Baltazar Rapok
1750. Fra Jakov Hales
1842. Fra Ilija Ilić
1890. Fra Juro Stjepanović
1932. Fra Ljudevit Martinčević
2006. Fra Josip Čaja

Trenutno se nalazite na: Povijest Provincije Nekrologij