Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova

Nekrologij

Datum Godina i osoba
1.11.

1681. Fra Andrija Ževa
1720. Fra Šimo Lalić
1725. Fra Bernardin Šimić
1742. Fra Franjo iz Jajca
1766. Fra Stjepan Jablanović
1783. Fra Toma Milac
1788. Fra Jakov Demirović
1810. Fra Jakov Bošnjaković
1866. Fra Stjepan Lučić
1897. Fra Augustin Ćorić
2006. Fra Ivan Franjić

2.11.

1691. Fra Augustin iz Zaostroga
1699. Fra Augustin iz Vareša
1741. Fra Ilija Mrčić
1812. Fra Anto Vučević
1830. Fra Dominik Ivanić
1864. Fra Bono Mijačević
1945. Fra Berislav Glavadanović
1945. Fra Mladen Čaja
1945. Fa Bartol Barišić
1946. Fra Franjo Šlafhauzer
1982. Fra Anto Perković

3.11.

1686. Pet  fratara  mučenika
1699. Fra Andrija Šipračić
1722. Fra Ljudevit Jagodić
1739. Fra Augustin iz Čultića
1843. Fra Josip Kalfić
1914. Fra Lovro Grlić
1986. Fra Jerko Petričević

4.11.

1681. Fra Filip Marinović
1723. Fra Mato Jović
1726. Fra Andrija iz Brotnja
1732. Fra Ljudevit Miletić
1766. Fra Stjepan Ćosić

5.11.

1682. Fra Stjepan Cetinjanin
1714. Fra Ivan iz Splita
1720. Fra Joakim Faller
1843. Fra Anto Ćurić
1844. Fra Mijo Čuić
1916. Fra Jako Selak
1938. Fra Valerije Filipović
1955. Fra Jozo Filipović

6.11.

1683. Fra Filip Kovačević
1683. Fra Franjo Mihočević
1712. Fra Anto Marković
1723. Fra Grgo Pervanović
1732. Fra Šimun Baljević
1755. Fra Anto Zubac
1759. Fra Luka Mikulić
1869. Fra Lovro Tucić
1908. Fra Paško Dumančić

7.11.

1713. Fra Anto iz Vrgorca
1714. Fra Anto Galjutović
1755. Fra Didak, laik
1792. Fra Mijo Baltić
1854. Fra Luka Šerkić
1871. Fra Filip Kunić

8.11.

1682. Fra Bernardin Kunić
1714. Fra Aleksander Kalenić
1726. Fra Anto Žuželj
1733. Fra Andrija Mehenić
1733. Fra Andrija Mijić
1918. Fra Stanislav Antunović

9.11.

1721. Fra Šimo Budić
1726. Fra Franjo Gašparović
1755. Fra Didak Leontski
1762. Fra Ivan Gabrić
1887. Fra Bono Perišić
1892. Fra Anto Petrušić

10.11.

1729. Fra Andrija iz Kutine
1739. Fra Rajmund Projost
1787. Fra Andrija Jajčević
1815. Fra Franjo Šimkić
1999. Fra Bono Sukara

11.11.

1611. Fra Nikola Divković
1728. Fra Grgur Knežković
1738. Fra Petar Pastirović
1749. Fra Franjo Šeder
1750. Fra Gašpar Čot
1813. Fra Petar Alović
1873. Fra Petar Banić
1899. Fra Martin Šerkić
1973. Fra Karlo Karin

12.11.

1682. Fra Pavao Božić
1702. Fra Anto Živković
1725. Fra Josip iz Gradiške
1833. Fra Luka Bašić
1915. Fra Martin Čović
1944. Fra Paško Dumančić
1944. Fra Borivoj Mioč

13.11.

1714. Fra Stjepan Margitić
1728. Fra Antun Zamger
1755. Fra Juniper Tujc
1766. Fra Jakov Zečević
1889. Fra Anto Vladić
1993. Fra Leon Migić
1993. Fra Nikica Miličević

14.11.

1391. Fra Nikola Tavelić
1391. Fra Deodato iz Ruticinija
1721. Fra Ivan iz Tuzle
1736. Fra Nikola Kovačević
1738. Fra Ivan Matijašević
1744. Fra Šimun Šimunović
1748. Fra Pavao Terzić
1748. Fra Mijo iz Seone
1900. Fra Grgo Jurkić
1929. Fra Stjepan Nevistić
2005. Fra Mato Perić
2012. Fra Tomislav Međugorac
2014. Fra Mato Martić

15.11.

1715. Fra Andrija Čilić
1721. Fra Ivan, laik
1749. Fra Anto Blagojević
1759. Fra Bernardin
1867. Fra Bono Jurić - Drežnjak
1886. Fra Marko Marijić
1968. Fra Miroljub Pervan

16.11.

1524. Fra Stjepan iz Posušja
1524. Fra Alojzije iz Vinjana
1683. Fra Mihovil Penavić
1714. Fra Stjepan iz Travnika
1749. Fra Ernest
1775. Fra Marko Škegrić
1805. Fra Bono Ilijašević
1869. Fra Lovro Tucić
1895. Fra Marko Ostojić

17.11.

1682. Fra Franjo Knežević
1699. Fra Jakov Borović
1717. Fra Franjo Šolić
1746. Fra Stjepan Budimir
1755. Fra Stjepan Perc
1776. Fra Lovro Šimić
1884. Fra Andrija Petrović
1889. Fra Martin Šerkić

18.11.

1728. Fra Anto Kočić
1738. Fra Grgo Bošnjaković
1741. Fra Bono Dabić
1743. Fra Anto Zekić
1773. Fra Lovro Šimić
1803. Fra Bono Ilijašević
1825. Fra Josip Skočibušić
1893. Fra Dominik Franjković

19.11.

1524. Fra Martin Martinac
1682. Fra Šimo Višnjičanin
1722. Fra Juro Deanović
1727. Fra Juro Stojanović
1757. Fra Josip Marjanović
1892. Fra Stjepan Dujić

20.11.

1682. Fra Ivan Ćero
1714. Fra Andrija Nedilja
1738. Fra Marko Kergl
1752. Fra Apolinaris, laik
1841. Fra Anto Kalem

21.11.

1663. Fra Bernardin Galijaš
1682. Fra Andrija Pozderović
1721. Fra Anto Prcković
1727. Fra Lovro Bračaljević
1753. Fra Filip iz Kapošvara
1836. Fra Mijo Stjepanović
1871. Fra Ivan Juričić
1896. Fra Josip Batka
1898. Fra Stjepan Marković
2012. Fra Branko Neimarević

22.11.

1717. Fra Petar Basić
1737. Fra Jakov Kelić
1738. Fra Leopold Breidenbecher
1750. Fra Anto Nikolić
1755. Fra Andrija Jeličić
1833. Fra Jerko
1849. Fra Ivan iz Kapistrana
1882. Fra Anto Kulašević
1898. Fra Stjepan Marković
1935. Fra Gaudencije Kulijer
1985. Fra Miroslav Abaz
1991. Fra Benjamin Mutić
1995. Fra Miroslav Milošević

23.11.

1683. Fra Toma Vojnić
1717. Fra Ilija iz Dervente
1727. Fra Mijo Pavišić
1755. Fra Andrija Jeličić
1765. Fra Franjo Tomić
2012. Fra Fra Božidar Borić

24.11.

1714. Fra Antun Cerkić
1721. Fra Anto Drežković
1755. Fra Marko Orasanović
1771. Fra Franjo Vučević
1810. Fra Jakov Bošnjaković
1844. Fra Tadija Kmetović
1885. Fra Bono Lovrić
1889. Fra Lovro Pervan
1893. Fra Mato Oršolić

25.11.

1683. Fra Filip Pištić
1707. Fra Martin Malić
1721. Fra Anto Drašković
1728. Fra Jeronim Kovačević
1749. Fra Aleksije Kromer
1833. Fra Jeronim Pavlović
1837. Fra Anđeo Jelić
1868. Fra Josip Radoš
1896. Fra Ilija Lucić
1897. Fra Nikola Franjić

26.11.

1682. Fra Bono Bačanin
1735. Fra Stjepan Janjić
1739. Fra Anzelmo Freinbenger
1749. Fra Grgo Ljubić
1827. Fra Nikola Čuić
1863. Fra Juro Sladojević
1899. Fra Franjo Ćurić
1917. Fra Florijan Nadarević
1941. Fra Većo Vlahović
1950. Fra Augustin Malić
1996. Fra Vlado Karlović
2014. Fra Mato Popović

27.11.

1683. Fra Šimun iz Vareša
1717. Fra Ernest, laik
1737. Fra Petar Besić
1754. Fra Ambrozije iz Kreševa
1795. Fra Gabrijel Šljivić
1827. Fra Grgo Blekić
1830. Fra Pavao Kolanović
1901. Fra Stjepan Konstantin Bralić
1928. Fra Bono Ćosić
1944. Fra Leonardo Bello

28.11.

1722. Fra Ivan Anđić
1726. Fra Bonaventura Kokić
1742. Fra Feliks Ivan Pupak
1823. Fra Vinko Jurišić
1827. Fra Nikola Čuić
1891. Fra Matija Mišković
1937. Fra Vid Miljanović

29.11.

1683. Fra Ivan Grabovac
1737. Fra Nikola Terzijić
1738. Fra Benardin Terminger
1789. Fra Stjepan Gutić
1821. Fra Domin Grgić
1882. Fra Anto Kulašević
1910. Fra Petar Betunac
1965. Fra Borivoj Batinić

30.11.

1683. Fra Stjepan Glumčić
1714. Fra Martin iz Gradiške
1764. Fra Anto Pupić
1771. Fra Andrija Čavlinović
1903. Fra Jakov Grižić

Trenutno se nalazite na: Povijest Provincije Nekrologij