Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova

Nekrologij

Datum Godina i osoba
1.7.

1524. Deset fratara mučenika
1569. Fra Blaž Stipurinović
1700. Fra Nikola Jurišić
1739. Fra Stjepan Burnazović
1919. Fra Anto Čuturić
1964. Fra Tomislav Ostojić

2.7.

1667. Fra Juro Šabić
1714. Fra Ivo Lijović
1716. Fra Josip Drpuljić
1747. Fra Stjepan Vilov
1747. Fra Pavao iz Đakova
1747. Fra Ivan Kmetović
1756. Fra Didak, laik
1830. Fra Pavao Kolanović
1838. Fra Augustin Kalem
1870. Fra Ignacije Jagić
1919. Fra Anđeo Franjić
1996. Fra Stanko Bogeljić

3.7.

1718. Fra Stjepan Barišić
1720. Fra Stjepan Čulinović
1764. Fra Martin Jelačić
1871. Fra Daniel Kurijel
2004. Fra Anto  Kozina

4.7.

1707. Fra Andrija iz Kotora
1739. Fra Luka Šefer
1740. Fra Ignacije Seindinoger
1781. Fra Bernardin Giraud
1799. Fra Franjo Elegović
1830. Fra Pavao Putljić
1935. Fra Zdravko Vešara
1942. Fra Vladimir Dolić
1970. Fra Miron Kozinović
1981. Fra Jozo Petrov
1998. Fra Trpimir Kaić

5.7.

1715. Fra Ivan iz Lašve
1718. Fra Luka Dobretić
1810. Fra Filip Gabrić
1986. Fra Stanko Karin
2017. Fra Tihomir Sadrić

6.7.

1706. Fra Gabrijel iz Srebrenice
1714. Fra Ivo Liović
1716. Fra Josip Dropuljić
1721. Fra Bartol Nikolić
1718. Fra Martin Kuzmanović
1997. Fra Anto  Vrdoljak
2005. Fra Karlo Katavić

7.7.

1681. Fra Nikola Konjičanin
1715. Fra Bono Doglović
1720. Fra Blaž iz Broda
1772. Fra Stjepan Čičić
1879. Fra Marko Ozimac
1897. Fra Domin Andrijić
1905. Fra Franjo Majdandžić
1935. Fra Serafin Jurić
1998. Fra Alojzije Ćosić

8.7.

1710. Fra Anto iz Baje
1738. Fra Miroslav Knofer
1792. Fra Luka Tiljić
1799. Fra Vinko Jurič
1940. Fra Mijo Gujić
1966. Fra Anto Šeremet

9.7.

1681. Fra Ivan Kolesarić
1736. Fra Bernard Benić
1738. Fra Karlo Glaučer
1739. Fra Petar iz Baje
1905. Fra Danijel Rimac

10.7.

1606. Fra Marijan iz Aljinića
1695. Fra Lovro iz Tuzle
1713. Fra Bono iz Fojnice
1720. Fra Anto iz Budimpešte
1836. Fra Andrija Maračić
1860. Fra Mijo Zloković
1874. Fra Danijel Čulić

11.7.

1715. Fra Stjepan Tarančić
1732. Fra Stjepan Gvozden
1734. Fra Blaž iz Broda
1735. Fra Gašpar Katić
1745. Fra Ivan Sosler
1745. Fra Ivan Dobretić
1841. Fra Jakov Fišić
1841. Fra Franjo Momčinović
1867. Fra Ivo Kljaić
1887. Fra Marijan Kujnović
1898. Fra Josip Ćurić

12.7.

1681. Fra Petar Piljužić
1706. Fra Jakov Bašić
1726. Fra Grgo Mašić
1750. Fra Franjo Simac
1777. Fra Ivo Gabrić
1846. Fra Ivan Musić
1867. Fra Ivan Kljajić
1868. Fra Josip Kujundžić
1877. Fra Anđeo Rakić
1971. Fra Kruno  Misilo
2008. Fra Jakov Kuprešanin

13.7.

1686. Fra Luka iz Kreševa
1719. Fra Filip Madinović
1743. Fra Marko iz Lipe
1749. Fra Tadija Šmit
1760. Fra Toma Matijević
1786. Fra Grgo Begić
1787. Fra Bernardin Begić
1846. Fra Ivan Ilijić
1866. Fra Anto Ćosić
1971. Fra Krunoslav Misilo
1974. Fra Bonifac Badrov

14.7.

1712. Fra Ambrozije Bogdanović
1716. Fra Franjo Sani
1749. Fra Romuald Skelgelder
1753. Fra Filip Čevapović
1760. Fra Rafael iz Lunjana
1841. Fra Franjo Momčinović
1859. Fra Stjepan Josipović
1867. Fra Ivan Dujić
1893. Fra Pavao Kovačević
1945. Fra Tvrtko Gujić
1945. Fra Anđeo Ćurić
2010. Fra Tomo Buljan

15.7.

1681. Fra Marko Odobašić
1715. Fra Augustin Marnaganović
1729. Fra Nikola Frankulović
1868. Fra Stjepan Mikić
1902. Fra Ilija Filipović
1952. Fra Mladen Momčinović

16.7.

1707. Fra Petar Jemrić
1733. Fra Franjo Bačić
1736. Fra Serafin iz Požege
1739. Fra Silvester Mangrant
1741. Fra Danijel Nehubester
1747. Fra Jakov iz Banje Luke
1828. Fra Stjepan Knezović
1914. Fra Ambrozije Androšević

17.7.

1714. Fra Grgo Karčić
1717. Fra Anto Granić
1736. Fra Pavao Čalić
1739. Fra Mato Grgić
1817. Fra Anto Protrka
1855. Fra Ljudevit Filipović
1863. Fra Anto Alaupović
1942. Fra Julijan Jurković
2010. Fra Krešimir Karlović

18.7.

1681. Fra Pavao Knežević
1707. Fra Augustin iz Lipe
1734. Fra Nikola Vratinčević
1750. Fra Mijo Štektić
1831. Fra Augustin Mileteć
1850. Fra Nikola Jurić
1898. Fra Filip Poljaković
1998. Fra Jozo Pejičić
1998. Fra Stanko Buzuk
1998. Fra Franjo Majdandžić

19.7.

1606. Fra Marijan Aljinić
1715. Fra Marijan Lisnić
1739. Fra Petar od Lašve
1907. Fra Filip Jazvić
1976. Fra Ljubo Sović
1983. Fra Anto Jurič
1993. Fra Vlado Ljevar
2010. Fra Božo Krešo

20.7.

1707. Fra Augustin Đurčević
1707. Fra Franjo Mitrović
1720. Fra Augustin Đorežerić
1751. Fra Stjepan Petrić
1753. Fra Stjepan iz Ilika
1848. Fra Anđeo Drinovac
1875. Fra Lovro Karaula

21.7.

1703. Fra Nikola iz Novog
1710. Fra Andrija iz Srebrenice
1718. Fra Stjepan Begen
1748. Fra Paškal Gilani
1808. Fra Pavao Franković
1992. Fra Domin Duvnjak

22.7.

1714. Fra Josip Mialjević
1724. Fra Mijo Šimić
1726. Fra Franjo Sorković
1746. Fra Stjepan iz Sutjeske
1755. Fra Jakov Jović
1911. Fra Augustin Čengić

23.7.

1706. Fra Ambrozije iz Modriče
1716. Fra Josip Pletikosić
1719. Fra Bartolomej
1731. Fra Marijan Krstić
1816. Fra Anđeo Matković
1846. Fra Stjepan Kovačević
1891. Fra Marko Kalamut
1896. Fra Pavao o Knežević
1924. Fra Rudo Jablanović
1943. Fra Viktor Baltić
2006. Fra Tihomir Salapić

24.7.

1685. Fra Ivan Aničić
1695. Fra Jakov Tvrtkovčanin
1706. Fra Ambrozije iz Modriče
1732. Fra Stjepan Bogović
1851. Fra Mijo Slišković
1877. Fra Andrija Glavadanović
1909. Fra Dominik Batvić
1974. Fra Mato Rogić
1998. Fra Augustin Augustinović

25.7.

1682. Fra Anto Marković
1707. Fra Franjo Vukadinović
1723. Fra Marijan Konsta
1831. Fra Franjo Tometinović
1835. Fra Mato Milić
1849. Fra Ambrozije Matić
1905. Fra Mijo Kalinić
1985. Fra Šimo Šimić
1992. Fra Dominik Duvnjak

26.7.

1715. Fra Toma Franić
1729. Fra Bernardin Tadić
1747. Fra Josip Marjanović
1845. Fra Ivan Vidošević
1860. Fra Lovro Čolić
1918. Fra Eugen Matić (Narcis Jenko)

27.7.

1682. Fra Toma Humčanin
1710. Fra Martin Teovan
1735. Fra Andrija iz Venecije
1739. Fra Pavao Lezer
1910. Fra Augustin Bilandžić
1938. Fra Anto Brešić - Mikulić
1950. Fra Bogdan Vrdoljak

28.7.

1715. Fra Ivan iz Tešnja
1742. Fra Ivan Kozovanović
1747. Fra Dominik Vrčić
1751. Fra Didak Franz
1912. Fra Nikola Momčinović
1995. Fra Eduard Lončar

29.7.

1682. Fra Mijo Dukljanin
1707. Fra Nikola Visković
1720. Fra Anto iz Kotora
1911. Fra Alojzije Cvitković
1930. Fra Anto Andrijić

30.7.

1654. Fra Stjepan Prgomet
1707. Fra Anto iz Gradovrha
1740. Fra Leonardo Jurt
1740. Fra Šimo Lučić
2000. Fra Juro Ljubičić

31.7.

1682. Fra Stjepan Čalić
1706. Fra Mijo Draganović
1719. Fra Luka iz Gradiške
1863. Fra Ivan Marjanović
1864. Fra Bono Bešker
1951. Fra Vladislav Ćurić

Trenutno se nalazite na: Povijest Provincije Nekrologij