Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova

Nekrologij

Datum Godina i osoba
1.4.

1699. Fra Grgo
1726. Fra Marko iz Broda
1733. Fra Anto Luc
1738. Fra Polikarp Hojs
1755. Fra Melhior Mosić
1767. Fra Jakov Nikolić
1834. Fra Lovro Ćorković
1857. Fra Bartol Tucaković
1867. Fra Stipo Ljubić
1897. Fra Franjo Duljilović
1913. Fra Ivan Vujičić
1995. Fra Ignacije Nikolić
2014. Fra Mato Mrkonjić

2.4.

1717. Fra Nikola Gikazel
1727. Fra Franjo Miškovčević
1738. Fra Grgo Babić
1822. Fra Marko Šekinić
1841. Fra Josip Tomić
1918. Fra Marijan Miličević

3.4.

1719. Fra Bernardin
1730. Fra Pavao iz Briže
1739. Fra Anto Lederić
1822. Fra Marko Šekimić
1841. Fra Jakov Perković
1850. Fra Marijan Jeličić
1906. Fra Bono Kalamut

4.4.

1705. Fra Šimo
1729. Fra Dominik Tuš
1737. Fra Petar Zlovrić
1742. Fra Jakov Petrović
1747. Fra Stjepan Sanković
1829. Fra Lovro Miličević
1904. Fra Pavao Mamić
2003. Fra Ilija Puškarić

5.4.

1724. Fra Augustin Tomić
1727. Fra Filip iz Petrijevaca
1739. Fra Paškal Maringbur
1753.  Fra Mijo Momčinović
1753.  Fra Anto Tomić
1753.  Fra Franjo Blekić
1753.  Fra Petar Babajić
1753.  Fra Ilija Starčević
1823. Fra Paškal Kopić
1837. Fra Anto Alaupović
1869. Fra Petar Ćorković

6.4.

1726. Fra Anto Sanković
1731. Fra Aleksander Paupin
1734. Fra Ambrozije Šimunović
1739. Fra Paškal iz Valpova
1740. Fra Augustin Vračarić
1741. Fra Kapistran Naubert
1751. Fra Petar iz Lašve
1756. Fra Luka iz Lašve
1823. Fra Paškal Kopić
1873. Fra Domin Ćure
1906. Fra Bono Kalamut
1970. Fra Miroslav Baotić
1997. Fra Anto Vrdoljak

7.4.

1729. Fra Lovro Sitović Ljubušak
1733. Fra Franjo Lovinović
1741. Fra Petar Zelić
1749. Fra Bono Ištoković
1751. Fra Anto Turbić
1779. Fra Dominik Vicić
1871. Fra Franjo Zubić
1871. Fra Blaž Maračić
1875. Fra Tomo Sočić
1909. Fra Franjo Grabovac
1932. Fra Karlo Šumanović

8.4.

1717. Fra Lovro Pavičić
1731. Fra Stjepan Aljinić
1736. Fra Josip Bilavić
1737. Fra Augustin Lorenc
1746. Fra Benedikt Majstorović
1751. Fra Mato Bagarić
1878. Fra Toma Sučić
2014. Fra Berislav Kasalo-Banić

9.4.

1727. Fra Franjo iz Broda
1739. Fra Blaž Šimić
1739. Fra Franjo Gašparović
1757. Fra Andrija Benačić
1772. Fra Anto Bogdan
1772. Fra Petar Bogetić
1795. Fra Ivan Skočibušić
1849. Fra Bono Marjanović
1856. Fra Franjo Tvrtković
1861. Fra Mijo Zubić
1872. Fra Anto Jeličić
1872. Fra Ilija Kuliš
1926. Fra Velimir Martinčević
1986. Fra Čedo Čondrić

10.4.

1721. Fra Augustin Sarić
1727. Fra Grgo Kordić
1733. Fra Mato Neretljak
1742. Fra Augustin Idžaković
1857. Fra Franjo Džepić
1992. Fra Mladen Brčić
2012. Fra Berislav Kalfić

11.4.

1716. Fra Bonaventura iz Valpova
1729. Fra Serafin Pesler
1734. Fra Luka Duher
1779. Fra Josip Ivelja
1801. Fra Pavao Penavić
1911. Fra Augustin Ćavarović

12.4.

1705. Fra Ivan iz Vareša
1735. Fra Stjepan
1739. Fra Ambrozije Matijević
1739. Fra Jakov Nosanović
1740. Fra Franjo iz Lašve
1775. Fra Nikola Anić
1869. Fra Mijo Jakšić
1876. Fra Franjo Milošević
1972. Fra Serafin Zečević

13.4.

1718. Fra Didak, laik
1725. Fra Didak Tuskaić
1749. Fra Mijo
1837. Fra Anto Alaupović
1837. Fra Ivan Radman
1841. Fra Mijo Kujundžić
1910. Fra Bono Oršolić

14.4.

1713. Fra Marko iz Dubočca
1725. Fra Stjepan Suljičević
1747. Fra Ladislav Keresterij
1788. Fra Bartol Gutić
1914. Fra Dominik Gojsilović
1921. Fra Marijan Lovrić

15.4.

1716. Fra Jakov
1725. Fra Toma Petrović
1729. Fra Nikola iz Modriče
1731. Fra Franjo Tomašević
1746. Fra Franjo Kalenik
1749. Fra Mijo Verečenović
1750. Fra Petar Grupković
1757. Fra Petar Martinović
1776. Fra Anto Lekić
1832. Fra Franjo Aždajić
1865. Fra Andrija Tvrtković
1869. Fra Mijo Katavić
1888. Fra Anto Nedić

16.4.

1706. Fra Grgo iz Zgošće
1725. Fra Ivan Lagovac
1734. Fra Anto Marčačević
1740. Fra Augustin Petričević
1754. Fra Franjo Puharić
1755. Fra Franjo Ribica
1789. Fra Marko Kovač
1811. Fra Jeronim Pavlović
1839. Fra Andrija Baruk
1847. Fra Anđeo Šunjić
1893. Fra Anto Babić
1894. Fra Jeronim Vincetić
1961. Fra Franjo Lipovac
2007. Fra Smiljan Radić

17.4.

1729. Fra Mato Vukter
1736. Fra Franjo Silij
1751. Fra Anto Turbić
1758. Fra Mato Momčinović
1788. Fra Pavao Kojić
1811. Fra Jeronim Pavlović

18.4.

1726. Fra Nikola Boljić
1735. Fra Petar iz Đakova
1739. Fra Bartol Matijašević
1751. Fra Mato Bagarić
1756. Fra Ivo iz Oćevije
1775. Fra Rafo Žuljić
1794. Fra Jerko Soljanin
1794. Fra Jeronim Štitić
1814. Fra Domin Grgić
1829. Fra Josip Klarić
1848. Fra Anto Knezović
1848. Fra Karlo Kobaš
1866. Fra Juro Zloković
1892. Fra Ilija Damjanović
1921. Fra Anto Babić

19.4.

1719. Fra Marko Oreović
1745. Fra Jakov iz Zgošće
1749. Fra Franjo Šimić
1783. Fra Filip Lastrić Oćevac
1840. Fra Mato Krističević
1861. Fra Mijo Zubić
1910. Fra Anto Ćorić
1946. Fra Ljudevit Josić

20.4.

1705. Fra Pavao
1725. Fra Anto Glumčić
1726. Fra Petar iz Sarajeva
1727. Fra Anto Martinović
1736. Fra Jakov iz Baje
1737. Fra Vinko Patek
1754. Fra Franjo Aljović
1757. Fra Ivan iz Oćevije
1783. Fra Juro Vujičić
1808. Fra Mijo Pinjušić
1859. Fra Luka Kovačević
1865. Fra Andrija Tvrtković
1919. Fra Pavao Kolar
1946. Fra Bono Brkić

21.4.

1557. Šest fratara mučenika iz Rame
1721. Fra Bono iz Petrićevca
1733. Fra Bernardin Pianić
1735. Fra Juro Milošević
1737. Fra Luka Nikolić
1740. Fra Grgo Starčević
1775. Fra Anto Krištić
1808. Fra Mijo Pinjušić
1816. Fra Filip Grgić
1827. Fra Josip Ivić
1832. Fra Petar Vuičić
1835. Fra Marko Škorić
1860. Fra Josip Ćurić

22.4.

1716. Fra Franjo Rup
1718. Fra Andrija Jeličić
1718. Fra Franjo iz Kreševa
1730. Fra Bernardin
1737. Fra Luka Nikočević
1742. Fra Rafo Prendel
1756. Fra Andrija Tuskan
1811. Fra Petar Skuljević
1841. Fra Stjepan Sladojević
1841. Fra Marijan Miletić
1869. Fra Mijo Katavić
1905. Fra Jeronim Tabaković
1926. Fra Alojzije Perčinlić

23.4.

1718. Fra Andrija Jeličić
1718. Fra Franjo iz Kreševa
1721. Fra Bono Petričević
1735. Fra Grgo Milošević
1798. Fra Šimo Samardžić
1811. Fra Petar Šuljević
1811. Fra Juro Ljubošević
1838. Fra Ilija Ostojić
1864. Fra Augustin Zebić
1889. Fra Franjo Migić
1896. Fra Spiridion Tvrtković
1965. Fra Berislav Lacić
2002. Fra Miroslav Vrgoč

24.4.

1663. Fra Bonaventura Brkljačić
1702. Fra Martin Kalajdžija
1727. Fra Leopold Vulner
1730. Fra Mijo Andrijašević
1740. Fra Nikola iz Kobaša
1742. Fra Anto Kesenmajer
1746. Fra Anto Koejer
1758. Fra Hipolit Kramer
1794. Fra Franjo Jurjević
1809. Fra Mijo Čuić
1851. Fra Mijo Tvrtković
1965. Fra Berislav Lacić
1894. Fra Andrija Tomić

25.4.

1715. Fra Ivan iz Fojnice
1730. Fra Ivan iz Rastova
1750. Fra Nikola Kežić
1792. Fra Petar Raič
1794. Fra Franjo Jurjević
1822. Fra Ilija Pavličević
1885. Fra Marko Vukadin
1886. Fra Augustin Tometinović

26.4.

1714. Fra Mato Marić
1728. Fra Stjepan Sovičanin
1739. Fra Gregor Rulster
1761. Fra Petar Grubišić
1783. Fra Pavao Pavičić
1792. Fra Mato Pisara
1835. Fra Marko Tvrtković-Šehović
1870. Fra Franjo Čičić
1894. Fra Jeronim Mihaljević
1907. Fra Stjepan Božić
1909. Fra Filip Majić
1919. Fra Ivan Šarić
2017. Fra Serafin Tikvić

27.4.

1728. Fra Anto Telarović
1740. Fra Mato iz Stražemana
1740. Fra Franjo iz Dobretića
1746. Fra Franjo iz Fojnice
1755. Fra Mato Habrić
1796. Fra Mijo Kobačić
1834. Fra Augustin Nikolić
1847. Fra Lovro Androšević
1852. Fra Ilija Pavličević
1865. Fra Marijan Grgić
1871. Fra Blaž Maračić
1876. Fra Luka Čubel
1900. Fra Mijo Lukić
1906. Fra Josip Ilaković
1923. Fra Ćiril Katavić

28.4.

1706. Fra Pavao Mirčetić
1726. Fra Šimo Ival
1733. Fra Anto Matić
1733. Fra Feliks Halinger
1737. Fra Bono Telnicius
1738. Fra Anto Matijević
1839. Fra Grgo Nikolić
1858. Fra Rafo Bilić
1907. Fra Feliks Petrović
1921. Fra Anto Babić
1944. Fra Tihomil Rončević
1993. Fra Celestin Vlajić

29.4.

1723. Fra Augustin Pravić
1724. Fra Ivan Andić
1738. Fra Franjo Hengheporc
1755. Fra Matija Tucić
1779. Fra Marko Benković
1786. Fra Anđeo Glavaš
1797. Fra Andrija Olovčić
1839. Fra Grgo Nikolić
1886. Fra Nikola Krilić
1933. Fra Marko Ružić
1974. Fra Teofil Šikić

30.4.

1706. Fra Filip Baktrina
1737. Fra Romualdo Paifs
1737. Fra Gabrijel iz Velike
1738. Fra Šimun
1738. Fra Anto Šiner
1782. Fra Luka Knežević
1869. Fra Petar Tepeluk
1909. Fra Jakov Matković

Trenutno se nalazite na: Povijest Provincije Nekrologij