Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Popis bosanskih vikara i provincijala

E-mail Ispis PDF

A. Redoslijed bosanskih vikara

1. Fra Peregrin Saksonac (1340-1349)
2. Fra Martin iz Asti (1349-1350)
3. Fra Franjo iz Firenze (1351-1357)
4. Fra Luka Zoltan(1357-1360)
5. Fra Franjo iz Firenze (1360-1366)
6. Fra Bartul Alvernski (1366-1375)
7. N.N., vikar (1375-1378)
8. Fra Bartul Alvernski (1378-1381)
9. Fra Marin Bodačić ili Fra Bartul Alvernski (1381-1384)
10. Fra Bartul Alvernski (1384-1408)
11. Fra Petar de Schiena (1408-1411)
12. Fra Henrik Poljak (1411)
13. Fra Matija Englez (1411-1420)
14. Fra Blaž Szalkai (1420-1429)
15. Fra Ivan Korčulanin? (1429-1432)
16. Fra Ivan Korčulanin (1432-1435)
17. Fra Jakov Markijski (1435-1438)
18. Fra Ivan iz Baje (de Waya) (1438-1444)
19. Fra Fabijan Kenyeres (1445-1447)
20. N.N., vikar (1447-1448)
21. Fra Mihovil Zadranin (1448-1451)
22. Fra Mihovil Zadranin? (1451-1454)
23. N.N., vice-vikar (1455-1457)
24. Fra Filip Dubrovčanin (1457-1463)
25. Fra Marin Korčulanin? (1463-1464)
26. Fra Bernardin Akvilski de Fossa (1464-1467)
27. Fra Dominik iz Gonnese (1467-1469)
28. Fra Franjo Dubrovčanin? (1469-1472)
29. Fra Franjo Dubrovčanin (1472-1478)
30. Fra Ljudevit iz Dubravica? (1478-1481)
31. Fra Ljudevit iz Dubravica (1481-1484)
32. Fra Mihovil Hrvat (1484-1490)
33. Fra Mihovil Hrvat? (1490-1493)
34. Fra Pavao? (1493-1496)
35. Fra Ivan Hrvat (1496-1499)
36. Fra Ivan Hrvat? (1499-1504)
37. Fra Petar Bošnjak (1504-1513)
38. Fra Ante Jezerčić (1513-1514)
39. Fra Petar Bošnjak, vikar Bosne Srebrene (1514-1517)

B. Redoslijed provincijala Bosne Srebrene

1. Fra Petar Bošnjak? (1517-1520)
2. Fra Stjepan Vučilić (1520-1523)
3. Fra Toma Skorojević? (1524-1527)
4. Fra Ante Matković? (1527-1530)
5. Fra Jure Bošnjak (1530-1533)
6. N.N., provincijal (1533-1536)
7. Fra Jure Divojević (1536-1539)
8. Fra Petar Zlatarić? (1539-1542)
9. Fra Grgo Bukovac? (1542-1545)
10. Fra Pavao Čivić? (1545-1548)
11. Fra Toma Skorojević (1548-1551)
12. Fra Ivan Mostarac? (1551-1554)
13. Fra Šimun Kamengrađanin? (1554-1557)
14. Fra Ilija Ivković? (1557-1560)
15. Fra Petar Runović? (1560-1563)
16. Fra Jakov Tuzlak? (1563-1566)
17. Fra Marijan Olovčić? (1566-1569)
18. Fra Martin Kosović (1569-1572)
19. Fra Ante Matković (1572-1573)
20. N.N., vikar (1573-1574)
21. Fra Šimun Mostarac (1574-1577)
22. Fra Grgo Kučić (1577-1580)
23. Fra Grgo Masnović (1580-1583)
24. Fra Marijan Haljinić (1583-1586)
25. Fra Franjo Baličević (1586-1588)
26. N.N., provincijal (1588-1589)
27 . Fra Petar Zlojutrić (1589-1592)
28. Fra Marijan Haljinić (1592-1595)
29. N.N., provincijal (1595-1598)
30. Fra Ante Milanković (1598-1601)
31. Fra Stjepan Zlatarić (1601-1604)
32. Fra Jakov iz Slapnice? (1604-1607)
33. Fra Ilija Čakalović (1607-1610)
34. Fra Martin Bilavić? (1610-1613)
35. Fra Grgo Marinović (1613-1616)
36. Fra Toma Ivković (1616-1619)
37. Fra Luka Kačić (1619-1622)
38. Fra Marijan Pavlović (1622-1625)
39. Fra Toma Ivković (1625)
40. Fra Nikola Brajković (1626-1628)
41. Fra Andrija Tomanović (1628-1631)
42. Fra Martin Brguljanin (1631-1634)
43. Fra Nikola Brajković (1634-1637)
44. Fra Marijan Maravić (1637-1640)
45. Fra Martin Nikolić (1640-1643)
46. Fra Petar Lipanović (1643-1646)
47. Fra Mihovil Bogetić (1646-1649)
48. Fra Mato Benlić (1649-1650)
49. Fra Andrija Jajčanin, vikar (1651-1652)
50. Fra Filip Lendić (1652-1655)
51. Fra Jure Dulđerović (1655-1658)
52. Fra Franjo Ogramić (1658-1661)
53. Fra Franjo Miletić (1662-1666)
54. Fra Jure Šabić (1666-1667)
55. Fra Toma Juračić, vikar (1667-1669)
56. Fra Grgo Kovačević (1669-1672)
57. Fra Petar Travničanin (1672-1675)
58. Fra Marko Vasiljevčanin (1675-1678)
59. Fra Grgo Kovačević (1678-1681)
60. Fra Andrija Šipračić (1681-1684)
61. Fra Ante Gabeljak (1684-1685)
62. Fra Mihovil Radnić (1685-1690)
63. Fra Grgo Stanić (1690-1693)
64. Fra Pavao Kačić (1693-1696)
65. Fra Franjo Budalić (1696-1699)
66. Fra Franjo Travničanin (1699-1702)
67. Fra Grgo Gabrić (1702-1705)
68. Fra Marko Bulajić (1705-1708)
69. Fra Andrija Ećimović (1708-1711)
70. Fra Petar Pastirović (1711-1714)
71. Fra Petar Lašvanin (1714-1717)
72. Fra Filip Šurković (1717-1720)
73. Fra Andrija Kutjevčanin (1720-1723)
74. Fra Augustin Tuzlak (1723-1726)
75. Fra Pavao Nikolić (1726-1727)
76. Fra Šimun Tomašević, vikar (1727-1728)
77. Fra Petar Karapandžić. vikar 1729
78. Fra Ivan Kopijarević (1729-1732)
79. Fra Ante Marković (1732-1735)
80. Fra Luka Karagić (1735-1738)
81. Fra Ivan Srijemac (1738-1741)
82. Fra Filip Lastrić (1741-1745)
83. Fra Franjo Ivanović (1745-1748)
84. Fra Petar iz Baje (1748-1751)
85. Fra Jozo Janković (1751-1754)
86. Fra Ante Bačić (1754-1757)
87. Fra Marko Dobretić, vikar (1757-1758)
88. Fra Marko Dobretić (1758-1762)
89. Fra Franjo Bogdanović (1762-1765)
90. Fra Bono Benić (1765-1768)
91. Fra Marko Dobretić (1768-1771)
92. Fra Petar Alović (1771-1774)
93. Fra Bono Benić (1774-1777)
94. Fra Ivan Skočibušić (1777-1780)
95. Fra Augustin Okić (1780-1783)
96. Fra Grgo Ilijić ( 1783-1786)
97. Fra Ivan Skočibušić (1786-1790)
98. Fra Franjo Gracić (1790-1793)
99. Fra Grgo Ilijić (1793-1796)
100. Fra Mato Ivekić (1796-1799)
101. Fra Luka Dropuljić (1799-1802)
102. Fra Augustin Pejčinović (1802-1805)
103. Fra Mato Ivekić (1805-1808)
104. Fra Franjo Milašević (1808-1811)
105. Fra Dominik Franjić (1811-1814)
106. Fra Andeo Franjić (1814-1817)
107. Fra Petar Kordić (1817 -1820)
108. Fra Dominik Franjić (1820-1823)
109. Fra Marko Ostojić (1823-1826)
110. Fra Petar Kordić (1826-1829)
111. Fra Ivan Kljajić (1829-1832)
112. Fra Mijo Dujić (1832-1835)
113. Fra Andrija Kujundžić (1835-1838)
114. Fra Stjepan Marijanović (1838-1847)
115. Fra Marijan Šunjić (1847-1851)
116. Fra Andrija Kujundžić (1851-1854)
117. Fra Martin Nedić (1854-1857)
118. Fra Filip Pašalić (1857-1860)
119. Fra Ante Vladić (1860-1863)
120. Fra Blaž Josić (1863-1866)
121. Fra Mijo Gujić (1866-1872)
122. Fra Mato Čondrić (1872-1875)
123. Fra Dominik Andrić (1875-1878)
124. Fra Nikola Krilić (1878-1881)
125. Fra Ilija Ćavarović (1881-1885)
126. Fra Ante Ćurić (1885-1888)
127. Fra Bono Milišić (1888-1891)
128. Fra Andrija Buzuk (1891-1894)
129. Fra Stjepan Čičak (1894-1897)
130. Fra Anđeo Ćurić (1897-1900)
131. Fra Augustin Čengić (1900-1903)
132. Fra Danijel Ban (1903-1906)
133. Fra Franjo Komadanović (1906-1909)
134. Fra Alojzije Mišić (1909-1912)
135. Fra Lovro Mihačević (1912-1916)
136. Fra Jozo Andrić (1916-1919)
137. Fra Bonifacije Vidović (1919-1922)
138. Fra Marijan Marić (1922-1925)
139. Fra Petar Ćorković (1925-1928)
140. Fra Jozo Markušić (1928-1931)
141. Fra Marijan Marić (1931-1934)
142. Fra Alojzije Ćubelić (1934-1937)
143. Fra Marijan Jakovljević (1937-1939)
144. Fra Anđeo Kaić (1939-1942)
145. Fra Kruno Misilo (1942-1945)
146. Fra Vitomir Jeličić (1945-1949)
147. Fra Jozo Markušić (1949-1955)
148. Fra Boris Ilovača (1955-1961)
149. Fra Vjekoslav Zirdum (1961-1967)
150. Fra Vlado Karlović (1967-1973)
151. Fra Šimo Šimić (1973)
152. Fra Stjepan Vrgoč (1973-1976)
153. Fra Alojzije Ištuk (1976-1982)
154. Fra Luka Markešić (1982-1991)
155. Fra Petar Anđelović (1991-2000)
156. Fra Mijo Džolan (2000- 2009)
157. Fra Lovro Gavran (2009- )

Trenutno se nalazite na: Povijest Provincije Popis bosanskih vikara i provincijala