Vitez – župa sv. Juraja mučenika

Ispis

Župa Vitez nastala je 1861. godine odvajanjem od gučogorske župe. Od tada ima vlastite matice. Na području župe - u Mošunju - nalaze se tragovi rimskoga naselja i ostaci starokršćanske bazilike.

Prvih godina sjedište je župe bilo u Jardolu, gdje je postojala skromna župna kućica, a bogoslužje se obavljalo na otvorenom prostoru. Nedugo nakon kupovine zemljišta u Vitezu izgrađena je 1869. god. crkva, pa je onamo preneseno sjedište župe. Uskoro su franjevci ondje osnovali i pučku školu, koju su sami vodili.

Sadašnja župna crkva izgrađena je 1896-1900. god. Tridesetih godina ona je obnovljena. Sredinom šezdesetih podignut je novi glavni oltar. U drugoj polovici osamdesetih godina radilo se na obnavljanju njezina interieura. Izgrađena je nova oltarna menza, krstionica, ambon... Crkva je okrečena i u njoj je postavljen Put križa (reljefi u bronci, 1987. god.) kipara Krune Bošnjaka. Nacrte za dva vitraila Rođenje i Uskrsnuće izradio je Frane Paro 1990. god. Također je izmijenjen i krov crkve. U crkvi su postavljene klasične orgulje. Zadnjih godina obnovljen je crkveni kor i vanjska fasada crkve koja je po projektu arhitekta Tihomira Strausa ukrašena novim detaljima.

U župi se nalazi podružna crkva (32x12 m) na Stanici (Dubravice), koja je podignuta 1984. god. Također postoji i proštenska crkva Majke Božje na brežuljku zvanom Kalvarija, koju su izgradili isusovci 1912. godine. Na zavojitom putu, s jakim usponom, što vodi prema vrhu do crkvice, postavljene su postaje križnoga puta. Na korizmene petke ondje se obavlja pobožnost križnoga puta, a posebno pokorničko euharistijsko slavlje dvaput godišnje: u petak uoči Cvjetnice i na l5. rujna (Gospa Žalosna). U župi se nalazi i 11 manjih kapelica.

Župna kuća izgrađena je 1941. godine, a proširena je 1972-75. Državne su vlasti u vrijeme nakon Drugog svjetskog rata bile zaposjele neke prostorije u kući, ali su one kasnije vraćene. Godine 1974. izgrađena je vjeronaučna dvorana. Na mjestu stare, u župi je izgrađena nova župna kuća u koju je useljeno u listopadu 2000. Projekt nove kuće napravio je ing. Tihomira Štrausa.

Župa Vitez imala je 1877. god. l.707 vjernika, a 1935. god. 4.256. God. 1991. imala je 10.500 vjernika (1974: 9.500) i njihov broj se povećavao. Danas župa ima 11.998. vjernika. Nju tvore sljedeća naselja: Vitez, Divjak, Dubravica, Gaćice, Gola Kosa, Jardol, Kamenjača, Kruščica, Krčevine, Marosi, Mošunj (Veliki i Mali), Nadioci, Očice, Poćulica, Rijeka, Stara Bila, Šantići i Večeriska (Gornja i Donja).