Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Zenica – župa sv. Ilije proroka

E-mail Ispis PDF

Župa Zenica nastala je odvajanjem od gučogorske župe god. 1836. kao mjesna kapelanija i od tada se vode matične knjige. Župom je formalno proglašena 1858. godine. Prvotno sijelo župe bilo je u Crkvicama i ono je 1875. preneseno u Gornju Zenicu, te najzad 1910. god. u središte grada. Crkvice su 1876. i G. Zenica 1935. god. postale neovisnim župama.

Prvotna župna crkva u Zenici izgrađena je 1870. god., a sada postojeća 1909-10. po projektu Josipa Vancaša. Na njoj prevladavaju arhitektonski oblici secesije. U crkvi se nalazi glavni oltar iz god. 1837. s reljefom Sv. Ilije i skulpturama Sv. Barbare i Sv. Florijana. Oltar Sv. Ante izgrađen je u tirolskoj radionici Ferdinanda Stuflessera, a vjerojatno i Gospin oltar kao i oltar Srca Isusova i propovjedaonica, i to po svoj prilici u drugom desetljeću 20. st. U crkvi se nalaze dvije slike Gabrijela Jurkića iz god. 1955. i skulptura Svetog Ilija (drvo) koju je 1995. godine izradio Anto Kajinić. Od istog umjetnika postavljen je 1993. godine u parku ispred crkve Gospin kip. Crkvu ukrašavaju i dva vitraila na kojima su likovi Sv. Petra i Sv. Pavla. Na zvoniku crkve nalaze se tri zvona.

U župi postoje dvije podružne crkvice. Jedna je u Janjcu (izgr. 1970. god.), a druga u Stranjanima (izgr. 1961; proširena 1974. god.). Jedna mala kapelica nalazi se u groblju u Gradišću, a druga u Podbrežju sa slikom Sv. Roka koju je izradio Lj. Perčinlić.

Sadašnja župna kuća izgrađena je 1910. godine, a 1930. je rekonstruirana i znatno proširena. Fasada je obnovljena 1968. god. U vrijeme nakon Drugog rata komunistička je vlast bila oduzela dio prostorija (oko 200 četvornih metara - tri dvosobna stana) koji je vraćen tek 1993. godine. Prije nekoliko godina ponovno je obnovljena vanjska fasada kuće.

Zenička župa imala je 1877. god. 1.386 vjernika, a 1935. god. 5.700. U svoj pastoralni rad franjevci su pod konac osmanskog perioda uključili i prosvjetni. Tako su i u Zenici god. 1875. otvorili pučku školu.

Župa je 1991. godine imala 5.500 vjernika (1974: 6.500). Broj vjernika se u zadnjem ratu gotovo prepolovio. Danas ih je u župi 2.868 vjernika. Župu tvore sljedeća naselja: Zenica, Gradišće, Grm, Janjac, Kozarci, Nemila, Podbrežje, Stranjani, Tetovo i Zalje.

Crkva posjeduje orgulje (8 registara) što ih je god. 1933. darovao visoki činovnik željezare Faulend. Orgulje je izgradila tvrtka Heferer iz Zagreba. Od drugih glazbala postoje elektr. orgulje, harmonij i gitare.