Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Vijaka – župa Bezgrešnog začeća bl. dj. Marije

E-mail Ispis PDF

Župa Vijaka nastala je odvajanjem od župe Vareš, najprije kao mjesna kapelanija 1833, od kada vodi matice, a župom je proglašena 1838. godine.

To je područje nekoć pripadalo u pastoralnu nadležnost olovskog samostana. U 17. st. sjedište je župe bilo u Jelaškama pa se ona tako i nazivala. Župna je crkva bila posvećena Sv. Iliji proroku i posjedovala je sliku toga sveca. God. 1673. župa je imala 1.400 vjernika. Opstojala je sve do Bečkog rata. Godine 1687. franjevci su prisilno napustili olovski samostan. Tada su i brojni katolici pod prisilom napustili svoja ognjišta i odselili u prekosavlje, u oslobođene hrvatske krajeve. Župa Jelaške je tada prestala postojati. No crkva Sv. Ilije je opstala sve do konca tridesetih godina 18. stoljeća.

U Vijaki je župna crkva podignuta sredinom pedesetih godina 19. stoljeća (1855-56). Bila je to skromna drvena crkva, koja je ipak služila svojoj svrsi do dvadesetih godina 20. stoljeća. Sadašnja je crkva građena 1926-31. god. po projektu K. Pařika (Paržik). U novije vrijeme ona je umjetnički ukrašena. Put križa (ulje na platnu) izradio je Josip Bifel 1981. god. Iste je godine postavljen i jedan vitrail (okrugli prozor na temu Rođenja), koji je izveden po nacrtu Slavka Šohaja. Konačno je 1985. god. slikar Đuro Seder načinio zidnu sliku (400x250 cm) na kojoj su prikazani Sv. Ana, Joakim i Marija.

U župi postoje podružne crkve u Magulici, izgrađena sredinom tridesetih godina 20. st., te u Oćeviji, izgrađena 1953. godine na mjestu dotrajale stare drvene crkve iz prve polovice 19. stoljeća. Postoji također nekoliko grobljanskih kapelica.

Župna kuća je izgrađena 1952. godine na mjestu prethodne iz osamdesetih godina 19. stoljeća. Zbog trošnosti i dotrajalosti 2001. godine ova kuća srušena do podruma i nad podrumom izgrađena nova. Kuća je uređena i useljena 2002. godine.

Župa Vijaka imala je 1877. god. 1.803 vjernika, a 1935. god. 2.274. Vijački župnik je vodio i pučku školu sve do devedesetih godina. U nadležnosti vijačke župe bili su i vjernici iz Olova sve do izgradnje svetišta u Olovu tridesetih godina 20. stoljeća. God. 1924. odvajanjem od Vijake osnovana je župa Jelaške.

Župa Vijaka brojala je 1991. godine 1.100 vjernika i njihov se broj smanjuje zbog iseljavanja čemu je doprinio i rat 1992-95. Danas župa ima 419 vjernika. Tvore je sljedeća naselja: Vijaka (Gornja i Donja), Ivančevo, Krčevine, Magulica, Oćevija i Tribija.