Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Barlovci – župa sv. Vida mučenika

E-mail Ispis PDF

Područje župe Barlovci bilo je do 1876. god. u sastavu župe Ivanjska, kada je od nje odvojeno i pripojeno petrićevačkoj župi. God. 1879. Barlovci postaju samostalnom župom i od tada se vode župne matice.

U 17. st. na tom je području postojala župa Dragočaj, koja je 1672. god. imala 1.200 katolika. Ona je nestala u vrijeme Bečkog rata pod konac 17. st. Lokalitet Crkvine (groblje), gdje je nekoć bila crkva Sv. Vida mučenika, spominje se u 18. st. kao mjesto gdje se okupljaju vjernici iz pobožnosti prema Sv. Vidu. Tome je mjestu papa 1775. god. podijelio povlasticu potpunog oprosta.

Sadašnji župni stan izgrađen je 1884. god. Između dvaju ratova (1934-38) on je proširen. Obnovljen je 1970-71. godine, nakon što je u potresu 1969. bio oštećen. U zadnjem ratu kuća je devastirana a dijelom i zapaljena. Obnovljena ej 2002. godine.

God. 1978. izgrađena je vjeronaučna dvorana.

Uz župni stan bila je prostrana kapela, koja je služila za bogoslužje do izgradnje crkvice 1895. g. Sada postojeća crkva izgrađena je 1911-12, a zvonik je nadograđen 1924-25. godine. Na njemu se nalazi zvono nabavljeno 1923 (170 kg). Crkvu su prije drugog svjetskog rata oslikali češki majstori iz Praga. Nakon oštećenja u potresu listopada 1969, ona je god. 1972-73. sanirana. Crkva je 1999. godien obnovljena nakon što je u zadnjem ratu bila oštećena i devastirana.

Oltar, ambon i krstionica izrađeni su po nacrtu Alojzije Ulman, koja je također izradila i kopiju slike Sv. Vida od G. Jurkića. Zidnu sliku Gospa od anđela izvela je Ivana Ulman-Ćurilović 1975. god. Put križa i Posljednju večeru (intarzija) izradio je domaći priučeni majstor Ilija Blažević.

U vrijeme osnutka 1879. god. župa Barlovci je imala 1.416 vjernika, kojih se broj 1935. povećao na 5.012.

Župa je 1991. godine imala, nakon odjeljenja i osnutka župe Trn 1980. oko 4.000 vjernika (1974: 6.120) od kojih je u zadnejm ratu većina prognana. Danas župa ima 130 vjernika. Župu tvore slijedeća naselja: Barlovci, Dikevci, Kuljani, Matoševci, Ojdanići, Orlovac, Ramići, Strnjani i Zalužani.

U župi se nalazi podružna crkva u Strnjanima (Sv. Franje Asiškog, 12x6 m, izgr. 1974.), osim kapela, od kojih je po jedna na šest grobalja, te dvije izvangrobljanske: u Kuljanima i na Ojdanića brdu.