Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Stratinska – župa sv. Ante Padovanskog

E-mail Ispis PDF

Župa Stratinska osnovana je 1872. god. odvajanjem od župe Sasina (Sanski Most). Od te godine ima matice. Ranije je ovo područje potpadalo pod župu Stari Majdan. Unutar župe ima tragova više starih crkava, među kojima su i ostaci crkve Sv. Luke Evanđelista iz predturskog vremena.

Nakon osnutka župe podignuti su župni stan i skromna drvena crkvica. Sadašnja crkva (26x9 m) izgrađena je 1926. god. Ona je u drugom svjetskom ratu oštećena, ali je kasnije obnovljena. Ima dva zvona. Pred zadnji rat planirana je temeljita obnova crkve. Do obnove nije došlo zbog rata u kojem je crkva opljačkana i devatirana. Crkvu je potrebno što prije obnoviti jer prokišnjava i propada.

Sadašnja župna kuća sagrađena je 1949. godine. God. 1986. izgrađena je vjeronaučna dvorana. Od 1995. godine u župnoj kući borave srpske izbjeglice iz Sanice.

Župa je 1887. god. imala 670, a 1935.god. 1.325 vjernika. Četrdeset godina kasnije (1974.) župa broji 655 vjernika, a godine 1991. ona broji 494 vjernika. Danas župa ima 25 vjernika. Nju tvore slijedeća naselja: Stratinska, Debeljak, Gornji i Donji Obrovac. Po jedna kapelica nalazi se u tri postojeća groblja. Jedna je posvećena Sv. Luki Evanđelisti i u njoj se nalazi slika od G. Jurkića iz 1951. god.