Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Sarajevo / Dobrinja – župa sv. Franje Asiškog

E-mail Ispis PDF

DOBRINJA – ŽUPA SV. FRANJE ASIŠKOGA

Župa Dobrinja osnovana je 15. svibnja 1997. god. odvajanjem od župa Stup i Novi Grad.

Početkom zadnjeg rata 1992. pa do službenog osnivanja župe vjernike Dobrinje pastorizirali su franjevci od kojih svakako treba spomenuti fra Mirka Majdandžića i fra Ljubu Lucića. Oni su probijajući se kroz barikade stizali u Dobrinju slaviti mise i druge sakramente s opkoljenim vjernicima. Prvi upravitelj službeno osnovane župe bio je fra Ivica Matić.

Župa nema ni crkvu ni župnu kuću. Kao privremeni prostor za liturgijska slavlja služi jedan poslovni prostor koji je za tu svrhu malo preuređen. Župnik stanuje u samostanu sv. Pavla u Nedžarićima. U pripremi su projekti za gradnju župne crkve i kuće. Gradnja crkve je započeta u jesen 2010.

Župa Dobrinja broji oko 600 vjernika.

Pomoć za gradnju crkve:

UniCredit Bank
Transakcijski račun: 33869022300989
IBAN: BA393386904830099304
Devizni račun: 20013471101

Trenutno se nalazite na: Samostani i župe Sarajevo Dobrinja