Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Karamatić, Marko

E-mail Ispis PDF

Karamatić, Marko (Johovac kod Doboja, 2. XII. 1947 – ). Skraćenice: K. M. Otac Mato; majka Ilka, rođ. Tolić. Osnovnu školu završio je u Foči, Kotorskom i Johovcu (1955-1963), gimnaziju u Visokom (1963-1967), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1968-1969), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1969-1975) i Ljubljani (12. semestar), studirao povijest na Teološkom fakultetu u Ljubljani (1975-1977), gdje je magistrirao 1977. radom Fra Julijan Jelenić i njegovo djelo Kultura i bosanski franjevci i doktorirao 1985. disertacijom Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austrougarske uprave 1878-1914 . Za svećenika je zaređen 1974. Bio je kapelan u Koraću (1974-1976), potom doktorand i kateheta na Bistriku u Sarajevu od 1976, vikar u istom samostanu (1979-1982), profesor na Teologiji od 1977, njezin tajnik (1982-1988; 1992-1997; 2000 -) i dekan od (1988-1991). Obavljao je službu tajnika za odgoj i izobrazbu provincije Bosne Srebrene (1994-2003). U ime Franjevačke teologije predvodi organizaciju znanstvenih skupova u Sarajevu (1991, 1998, 2004) i Zagrebu (1994). Uredio je i zbornike radova s održanih skupova. Uređuje časopise Bosna Franciscana i Bilten Franjevačke teologije . Urednik je struke u Hrvatskom leksikonu Bosne i Hercegovine , član Uređivačkog vijeća i urednik u ediciji Hrvatska književnost BiH u 100 knjiga , član Znanstvenog vijeća Hrvatskog leksikografskog instituta BiH, glavni urednik enciklopedijskog leksikona (u pripremi) Franjevci Bosne Srebrene .

– Spisateljstvom se počeo baviti kao gimnazijalac surađujući u đačkom listu Novi cvijet. Kao student teologije sudjelovao je u pokretanju i koncipiranju časopisa Jukić, u kojem objelodanjuje nekoliko zapaženih radova (1971-1972, 1976-1978) kao što su Prosvjetna nastojanja Ivana Franje Jukića (1971), Franjevci u zdravstvenoj kulturi Bosne i Hercegovine tijekom prošlosti (1972), Povijesno-kulturni okviri Jelenićeve historiografije i njegovi pogledi na neke probleme tadašnjeg vremena (1976), Korijeni napetosti unutar katoličke Crkve u Bosni i Hercegovini od 1878. do 1914 (1977). U Biltenu Franjevačke teologije u Sarajevu javio se najprije kraćim izvještajima i prikazima o životu studenata (1971-1975), zatim kao tajnik Teologije izvještajima o njezinu radu (1977-1983), kao dekan tiskao inauguralne govore (1988-1991), te kasnije, uz redovitu Kronologiju događaja, objavio priloge: Slikar Slavko Šohaj, Westfalski mir, Ivana Orleanska (1999), Göttingenška sedmorica, Ubojstvo naroda, Karlo Veliki i Leon III. u Paderbornu 799, Slikar Ljubo Lah (2000), Uporaba simbola, Vlado Gotovac, Historiografija s posebnom namjenom (2001), Na tragu Franje Asiškoga (2002), Slikari upisani u memoriju Bosne Srebrene (2003). Radovima iz naše povijesno-kulturne prošlosti, člancima i prikazima značajnih zbivanja s područja umjetničkog stvaralaštva kod nas, ocjenama knjiga i drugim prilozima surađuje u Kačiću (1976, 1982), Bosni Srebrenoj (1977, 1982-1988), reviji Nova et vetera (1979, 1985-1986, 1988), zborniku radova Povijesno-teološki simpozij u povodu 500. obljetnice smrti bosanske kraljice Katarine (1979) i u Od Gradovrha do Bača (1988), zatim u Croatica christiana periodica (1979, 1982, 1984), Kani (1984, 1987), Maruliću (1984), Trećem programu – Radio Sarajevo (1984), Svjetlu riječi (1984, 1986, 2003), Svetoj baštini (1985) i Crkvi na kamenu (1988), Bosni Franciscani (1993 -), Diacovensia (1995), Kalendaru sv. Ante (2004), zborniku radova Pogled u Bosnu – Bosanski franjevci i suvremena sakralna umjetnost (2003). Sudjelovao je na znanstvenim skupovima u Sarajevu (1978, 1991, 1998), Baču (1987), Đakovu i Jajcu (1989), Mohaču (1993), Zagrebu (1981, 1994, 1996, 2002), Našicama (1997) i Livnu (2000). Sudjeluje u organizaciji i izdavanju izdanja zbora Jukić i Slovoznaka. Koautor je monografiji Plehan (Slovoznak, Plehan, 1987) i Katoličanstvo u Bosni i Hercegovini (Sarajevo, 1993).

•  Art treasures of the franciscan monasteries in Bosnia and Herzegovina: History – Kulture – Art, tekst: Marko Karamatić, Andrija Nikić; translated by Viktorian Lejko-Lečan; photograps Mato Njavro, Milena Studen, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.

•  Blago franjevačkih samostana Bosne i Hercegovine: povijest, kultura, umjetnost, turizam, prirodne znamenitosti, tekst: Marko Karamatić, Andrija Nikić, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.

•  Die Kulturschätze der Franziskaner Kloster in Bosnien und Herzegowina: Geschichte – Kultur – Kunst, tekst: Marko Karamatić, Andrija Nikić; Überzetzer Doris Baričević; Photographien Mato Njavro, Milena Studen, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.

•  Ori den conventi franciscani della Bosnia ed Erzegovina: storia – kultura – arte, testio di Marko Karamatić, Andrija Nikić; traduzione di Russoti-Babić Nicoletta; fotografie Mato Njavro, Milena Studen, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.

•  Les richesses des couvents franciscains de Bosnie – Herzegovine: histoire – kulture – art, tekst: Marko Karamatić, Andrija Nikić; prijevod Annie Kulišić; fotografije Mato Njavro, Milena Studen, Privredni vjesnik, Zagreb, 1990.

•  Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Šematizam) , Franjevački provincijalat, Sarajevo, 1991.

•  Franjevci Bosne Srebrene u vrijeme austro-ugarske uprave, 1878-1914, Svjetlo riječi, Sarajevo, 1992.

Bosanski franjevci, /priredio i predgovor napisao/, Erazmus naklada, Zagreb 1994.

Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Karamatić, Marko