Bubalo, Ivan

Ispis

Bubalo, Ivan (Šušnjari kod Plehana, 14. XI. 1945). Otac Anto; majka Kata, rođ. Stanić. Osnovnu školu završio je u Poljarima, Derventi, Johovcu i Doboju (1951-1959), gimnaziju u Visokom (1959-1963), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1963-1964), filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Zagrebu (1964-1966, 1968-1972), postdiplomski u Zagrebu (1972-1974), gdje je magistrirao 1973. a doktorirao 1981. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 1970. Bio je kapelan u Kraljevoj Sutjesci (1971-1973), pomoćnik magistra bogoslova (1973-1979) i dekan Teologije (1985-1988; 1991-1997; 2000-2003). Od 1974. profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Honorani predavač na Filozofskom institutu DI u Zagrebu bio od 1994-1997. Član je uredničkog vijeća Bosne franciscane i znanstvenog vijeća Bogoslovske smotre; surađivao u Hrvatskoj enciklopediji.
-Spisateljski rad započeo je sintetičkim prikazom filozofske misli Bonifaca Badrova. Ostao je i dalje na području filozofskog istraživanja zanimajući se posebno za etička i gnoseološka pitanja. Uz to se bavio i problemima praktične teologije. Studije, članke, prikaze knjiga i inaguralne govore, koje je držao kao dekan Teologije, tiskao je u različitim časopisima, zbornicima i glasilima. Redaktor je prijevoda djela H. Künga Postoji li Bog (Zagreb 1987) i Biti kršćanin (Zagreb/Sarajevo 2002), zatim monografije Plehan (Plehan 1987), te teološki lektor prijevoda Evanđelja po Luki (Plehan 1985).
Preveo Hölderlinove himne «Germanija» i «Rajna od M. Heideggera (Zagreb 2002).