Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Barun, Anđelko

E-mail Ispis PDF

Barun, Anđelko (Lusnić kod Livna, 14. VIII. 1937 – ). Otac Anto, majka Luca, rođ. Rimac. Osnovnu školu završio je u Ljubunčiću (1945-1949), gimnaziju u Livnu (1949-1951) u Bihaću (1951-1953), Jajcu (1953-1954) i Visokom (1954-1956; 1957-1958), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1956-1957), filozofsko-teološki studij u Visokom, Sarajevu i Ljubljani (1958-1966), postdiplomski u Ljubljani (1966-1970), gdje je magistrirao 1970. radom Nauk o vjeri prema prvom i drugom Vatikanskom koncilu . Za svećenika je zaređen 1964. Bio je kapelan u Barlovcima (1965-1970), župnik u Ljubunčiću (1970-1979), meštar novaka (1979-1982), predsjednik rezidencije (1982-1988), i gvardijan (1988 – 1991) u samostanu sv. križa u Sarajevu, te ekonom provincije od 1982. i izvanredni predavač u Novicijatu i Teologiji od 1983. Biran je četiri puta za definitora Provincije (1976, 1982, 1985, 1988).Godine 1991. imenovan je meštrom bogoslova u klerikatu na Bogosloviji u Sarajevu. Istu službu obavlja i u izbjeglištvu u Samoboru do 1997. Od kolovoza 1997. obavlja službu župnika u Livnu i dekana livanjskog dekanata. S livanjske župe odlazi u samostan na Gorici 2000. kao gvardijan. Tu službu obavlja i tijekom 2003.

– Pisanje mu je uglavnom vezano za njegovu svećeničku i redovničku djelatnost. Objelodanio je više informativnih priloga, bilježaka iz naše prošlosti, članaka vjersko-poučnog sadržaja, prigodnih govora i homilija u Našim ognjištima (1971-1972), Bosni Srebrenoj (1974, 1980-1988), vodiču Katolička crkva u Sarajevu (1984), Spomenici fra Rufina Šilića (1986) i u Nova et vetera (1987).

•  Imenik vlastitih imena i zemljopisnih naziva u djelu Kultura i bosanski franjevci fra Julijana Jelenića: (I i II), u: „Dobri Pastir. Revija za teološke, filozofske te srodne discipline“, Sarajevo, 1987.

•  Katehizacija odraslih , u: Bosna franciscana, 2(1994), 15-31.

•  Bosna Srebrena nekad i danas , u: Kalendar svetog Ante 1995, Svjetlo riječi, Sarajevo 1994, 140-152.

•  Pastoralna djelatnost u redovničkom životu Fra Ante Antića , u: Posvećeni život sluge Božjega fra Ante Antića, Zbornik radova Znanstvenog skupa u Zagrebu od 2. do 4. ožujka 1995, Zagreb, 1996; u: Bosna franciscana, 3(1995), 131-149.

•  Taj zagonetni svijet balkana, u: Kalendar svetog Ante 1996, Svjetlo riječi, Sarajevo 1995, 45-60.

•  Sestre svete Klare , u: Kalendar svetog Ante 1996, Svjetlo riječi, Sarajevo 1995, 96-106.

•  Kruh svetog Ante , u: Sveti Antun i Hrvati , (zbornik),Split 1996, 287-306. (Kačić XXVII-XXVIII); u: Bosna franciscana, 4(1995), 172-193.

•  Franjevci u hrvatskom narodu , u: Kalendar svetog Ante 1997, Svjetlo riječi, Sarajevo 1996, 64-79.

•  Nastanak i povijest Kruha svetog Ante , u: Fra Pavo Ovrdalj, Bosna -ljubav i zakletva, Karitativno društvo Kruh sv. Ante , Split-Sarajevo, 1997.

•  Franjevci u današnjem svijetu , u: Kalendar svetog Ante 1998, Svjetlo riječi, Sarajevo 1997, 74-84.

•  500 godina baštine Milodraža – Fra Anđeo Zvizdović (1420-1498) , u: Kalendar Svetoga Ante 1999, Svjetlo riječi, Sarajevo 1998, 44-61.

•  Fra Lovro Karaula – Tribun bosanskih katolika , u: Kalendar svetoga Ante 2000, Svjetlo riječi, Sarajevo 1999, 69-83.

•  Ne živjeti samo za sebe. Socijalna djelatnost bosanskih franjevaca, u: Kalendar svetog Ante 2001, Svjetlo riječi, Sarajevo 2000, 63-70.

•  Liječnička djelatnost bosanskih franjevaca , u: Kalendar sv. Ante 2002, Svjetlo riječi, Sarajevo 2001, 176-182.

•  Periodične publikacije bosanskih franjevaca , u: Kalendar sv. Ante 2003, Svjetlo riječi, Sarajevo 2002 183-192.

•  Zaboravljena svetost . U povodu 200. obljetnice dolaska biskupa fra Augustina Miletića u Bosnu, u: Kalendar sv. Ante 2004, Svjetlo riječi, Sarajevo 2003. 133-139.

Svjedoci i učitelji. Povijest franjevaca Bosne Srebrene, Svjetlo riječi, Sarajevo-Zagreb 2003.

Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Barun, Anđelko