Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Molitve

E-mail Ispis PDF

Klanjanje i blagoslov s Presvetim sakramentom

Za duhovna zvanja


Krist jednom stade na žalu
tražeć ljude za velika djela,
da love srca božanskom riječi.

O Bože zar si pozvao mene,
tvoje usne moje rekoše ime,
svoju lađu sada ostavljam žalu,
odsad idem kamo šalješ me ti.


Gospodine Isuse Kriste dobri pastiru svoje Crkve, klanjajući se večeras pred tobom
želimo te moliti za nova
svećenička i redovnička zvanja
u tvojoj Crkvi, našem narodu,
u našoj Nadbiskupiji i našoj župi.

Ti si sam rekao: Žetva je velika a radnika malo. Molite Gospodara žetve
da radnika pošalje u žetvu svoju.
Mi se odazivamo tvome pozivu
i večeras te ustrajno i sa živom vjerom molimo: pozovi mnoge mlade mladiće i djevojke,
muževe i žene
da te slijede u duhovnom pozivu.
Ulij u njih onu svoju žeđ za sveopćim otkupljenjem, da se nesebično stave u službu tebi.
Daj im da odazivajući se tvom svetom pozivu nastave tvoje spasiteljsko djelo na zemlji.

Imamo potrebu za tvojim svećenicima
koji će nam davati Kruh života,
koji će nam dijeliti tvoje oproštenje
i prosvjetljeni tvojom riječju
govoriti nam o tebi i pratiti naš rast u vjeri.

Potrebni su nam redovnici i redovnice
koji će po potpunom predanju tebi
svima nama pokazivati na vječne vrednote neba
i poticati nas na evanđeosku savršenost..

Pomozi onima kojima upravljaš svoj poziv
da ti se spremno odazovu i da sve ostave
kako bi te radosno slijedili i bili sretni.
Molimo te da to budu velikodušna zvanja, oduševljene mlade duše,
koje će željeti pripadati samo Bogu
vršeći svoje poslanje u Crkvi.

Ojačaj i učvrsti u ustrajnosti sve one
koji su ti se već odazvali
da u svome pozivu ostanu vjerni tebi
do svoga zadnjeg daha.

Učini naše obitelji mjestima žive vjere
da kršćanski očevi i majke budu otvoreni životu i
svojoj djeci ne priječe put prema duhovnom zvanju, već da im daju svoju roditeljsku podršku,
radosni zbog Božjeg pohoda njihovoj obitelji.

Pomozi svima nama
da mladima pružamo svjedočanstvo
uvjerenog kršćanskog života
i da podržavamo i pomažemo svim sredstvima
one koji razmišljaju da se posvete tebi.

Isuse, milosrdni,
Spasitelju i Bože naš,
pošalji radnike u žetvu svoju!
To te svim srcem molimo!

Ja sam siromašan čovjek,
moje blago su predanost tebi
i srce čisto da idem s tobom.

Ti trebaš dlanove moje,
moga srca ražaren plamen
i kaplje znoja samoću moju.

Ti i ja krećemo danas,
lovit srca na moru života,
a mreža bit će riječ Božja prava.


Litanije Isusa Svećenika

Isuse, Svećeniče i Žrtvo
Isuse, Svećeniče dovijeka po redu Melkisedekovu
Isuse, Svećeniče koga je Bog poslao donijeti Radosnu vijest siromasima
Isuse, Svećeniče koji si na posljednjoj večeri ustanovio oblik vječne žrtve
Isuse, Svećeniče koji vječno živiš da nas zagovaraš
Isuse, Prvosvećeniče koga je Otac Duhom Svetim i snagom pomazao
Isuse, Prvosvećeniče od ljudi uzet
Isuse, Prvosvećeniče za ljude postavljen
Isuse, Prvosvećeniče vjere naše
Isuse, Prvosvećeniče veće slave od Mojsijeve
Isuse, Prvosvećeniče istinskog šatora
Isuse, Prvosvećeniče budućih dobara
Isuse, Prvosvećeniče sveti, nedužni i neokaljani
Isuse, Prvosvećeniče vjerni i milosrdni
Isuse, Prvosvećeniče raspaljen žarom za Boga i duše
Isuse, Prvosvećeniče zauvijek savršeni
Isuse, Prvosvećeniče koji si vlastitom krvlju prodro u nebesa
Isuse, Prvosvećeniče koji si nam utro novi put
Isuse, Prvosvećeniče koji si nas ljubio i  svojom Krvlju od grijeha oprao
Isuse, Prvosvećeniče koji si sebe predao Bogu kao prinos i žrtvu
Isuse, Žrtvo Boga i ljudi
Isuse, Žrtvo sveta i neokaljana
Isuse, Žrtvo pomirna
Isuse, Žrtvo mironosna
Isuse, Žrtvo milostiva i hvalbena
Isuse, Žrtvo pomirenja i mira
Isuse, Žrtvo po kojoj imamo povjerenje i pristup Bogu
Isuse, Žrtvo koja živi u vijeke vjekova

Da se dostojiš cijeli svećenički red u svetoj vjeri sačuvati
Tebe molimo usliši nas.
Da se dostojiš svome narodu pastire po svom srcu darovati
Da se dostojiš duhom ih svoga svećeništva ispuniti
Da svećenička usta znanje čuvaju
Da se dostojiš u žetvu svoju vjerne radnike poslati
Da se dostojiš vjerne upravitelje svojih tajni umnožiti
Da se dostojiš udijeliti im ustrajnost u svojoj službi
Da se dostojiš udijeliti im u službi blagost, u djelovanju okretnost a  u molitvi ustrajnost
Da se dostojiš po nima štovanje Presvetog Sakramenta promicati
Da se dostojiš u svoju radost primiti one koji su ti vjerno služili

Pomolimo se
Bože, posvetitelju i čuvaru svoje Crkve, Duhom svojim pobudi u njoj sposobne i vjerne djelitelje svetih otajstava, da se kršćanski puk njihovom službom i primjerom pod tvojim zaštitom uputi na put spasenja.
Po Kristu Gospodinu Našem. Amen.

Pod kraj klanjanja svećenik ili đakon pristupi oltaru, pokloni se i klekne a za to vrijeme pjeva se Divnoj dakle. Klečeći pokadi Presveti Sakrament. Nato ustane i izmoli molitvu.

Divnoj dakle tajni ovoj
Klanjajmo se smjerno mi
Stari Zakon Žrtvi novoj
Nek se sada ukloni
Vjera duši čovjekovoj
Nek spoznanje dopuni.

Bogu Ocu Bogu Sinu
Hvala s pjesmom radosnom
Slavimo im veličinu
Častimo ih dušom svom
K Duhu Svetom nek se vinu
Glasi s dikom jednakom. Amen.


R. Kruh s neba dao si njima.
O. Koji svaku slast u sebi ima.

Pomolimo se.
Bože koji si nam u divnom Sakramentu
ostavio uspomenu muke svoje,
daj nam, molimo te tako častiti sveta otajstva
Tijela i Krvi tvoje,
da vazda osjećamo u sebi plod otkupljenja tvojega.
Koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova. Amen.

Poslije molitve svećenik uzevši oplećak poklekne, uzme pokaznicu i bez riječi načini znak križa. Potom s narodom moli pohvale imenu Božjemu i dok se izgovara Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj, pohrani Sakrament u svetohranište, poklekne i otiđe, dok narod, ako je zgodno na kraju otpjeva pjesmu.

Blagoslovljen budi Bog.
Blagoslovljeno njegovo sveto ime.

Blagoslovljen Isus Krist,
pravi Bog i pravi čovjek.
Blagoslovljeno Ime Isusovo.

Blagoslovljeno presveto Srce Isusovo.
Blagoslovljena predragocjena Krv Isusova.

Blagoslovljen Isus u presvetom
Oltarskom Sakramentu.
Blagoslovljen Duh Sveti Utješitelj.

Blagoslovljena velika Bogorodica,
presveta Djevica Marija.
Blagoslovljeno sveto i bezgrešno
njezino začeće.

Blagoslovljeno njezino slavno uznesenje.
Blagoslovljeno ime Marije, Djevice i Majke.

Blagoslovljen sveti Josip,
njezin prečisti Zaručnik.
Blagoslovljen Bog u svojim anđelima
i u svojim svetima. Amen.

Trenutno se nalazite na: Pridruži nam se Molitve