Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


"Zlatni cekin"

E-mail Ispis PDF

Centar za rehabilitaciju i odgoj djece Zlatni cekin (www.zlatni-cekin.hr) otvoren je u listopadu 1993. u Slavonskom Brodu (Hrvatska). To je dar franjevaca iz Bologne i njihovog karitativnog društva Antoniano. Centar je suvremeno opremljen uz pomoć dječjeg festivala Zecchino d'Oro čije ime u znak zahvalnosti i nosi.

Nositelj programa je franjevački samostan u Slavonskom Brodu, poslove gradnje, opremanja, organizacije i vođenja rada preuzela je Franjevačka provincija Bosna Srebrena (Sarajevo). U sklopu Centra registrirane su dvije ustanove: poliklinika i dječji vrtić. Ovako kompleksan, multidisciplinarni i polivalentan pristup pruža mnogo bolje mogućnosti nego klasični bolnički smještaj. Djelatnosti poliklinike i vrtića ovdje su kompatibilne i neophodne kako za psihološki tako i za fizikalni razvoj djeteta. Prostor je prilagođeni potrebama i mogućnostima djece s teškoćama u razvoju, a čine ga tri povezane zgrade od blizu 2.500 m². Centar je jako dobro opremljen potrebnim aparatima i pomagalima, malim vanjskim i unutarnjim bazenima. Veći dio dvorišta namijenjen je za igru i zabavu djece. Projekt je izradio prof. Zlatko Ugljen.

U poliklinici Zlatni cekin rade dva liječnika: pedijatar i fizijatar, psiholog, 3 defektologa (rehabilitatora), logopede, 6 fizioterapeuta, 8 med. sestara i drugo pomoćno osoblje.

U Dječjem vrtiću Cekin rade 2 defektologa, psiholog 9 odgajatelja (5 su Montessori odgajatelji) i drugo pomoćno osoblje.

Naglasak u stručnom radu je na ranoj dijagnostici, ranoj rehabilitaciji i ranoj socijalizaciji djece jer je to najbolji način da se pomogne djeci s teškoćama u razvoju da se pripreme za školu i život.

Uz zdravstvenu i odgojnu djelatnost u centru Zlatni cekin postoji i Tjedni smještaj za djecu iz udaljenih mjesta u kojima nema stručnog osoblja za rad s djecom s teškoćama u razvoju. Roditelji koji ne mogu redovno dolaziti na terapije zbog problema s prijevozom, da bi na vrijeme i što bolje pomogli takvoj djeci, djecu mogu ostaviti preko tjedna u Zlatnom cekinu da koriste potrebne terapijske usluge. Također, u centru postoji mogućnost  za mame iz udaljenih mijesta da borave kraće vrijeme s djetetom kako bi naučila terapije koje treba kod kuće raditi.

Desetogodišnjim znanstvenim istraživanjem Ministarstvo za znanost RH (1981-1991) otkriven je na ovom području visok postotak (3-5%) djece s razvojnim smetnjama. Tijekom i nakon rada pojavio se i veći broj ranjene djece i izbjeglica s raznim traumama. Otvaranjem ovoga Centra omogućena je rehabilitacija blizu mjesta boravka, a roditeljima su smanjeni izdaci za duga putovanja, jer mnogi su do slične ustanove nekoć morali putovati i do 200 km. Gradeći ovaj centar uz pomoć svojih prijatelja franjevci su željeli pomoći roditeljima koji imaju djecu s teškoćama u razvoju i umanjiti posljedice rata.

Centar za rehabilitaciju i odgoj djece Zlatni cekin u Slavonskom Brodu je jedinstven u čitavoj Hrvatskoj, jer je odmah na početku uz Bobath terapiju uveo Vojta terapiju, Montessori odgoj i terapiju, interdisciplinarni pristup u radu, te integraciju i socijalizaciju djece s posebnim potrebama. Uređaji za ultra-zvuk i EEG preglede omogućavaju roditeljima i stručnom osoblju da prate zdravstveno stanje djeteta.      Prisutnost velikog broja zdrave djece u vrtiću omogućava lakšu i bolju socijalizaciju djece s teškoćama u razvoju. U vrtiću uz Montessori program postoji posebni program za djecu s teškoćama u razvoju, zatim program za potencijalno darovitu djecu, tečaj stranih jezika, razne igraonice i Kateheza Dobrog Pastira.

Trenutno se nalazite na: Karitativna djelatnost "Zlatni cekin"