Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Gujić, Tvrtko

E-mail Ispis PDF

Gujić, Tvrtko (Bakovići kod Fojnice, 28. X. 1934 – ). Krsno mu je ime Slavko. Otac Nikola; majka Lucija, rođ. Vujičić. Osnovnu školu završio je u Kaknju (1941-1945), gimnaziju započeo u Kaknju 1947, nastavio i završio u Visokom (1948-1953, 1954-1956), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1956-1960, 1962-1963). Za svećenika je zaređen 1962. Bio je kapelan i orguljaš u Kraljevoj Sutjesci (1963-1968), vikar, kapelan i orguljaš u Jajcu (1968-1969), kapelan u Gornjem Vakufu (1969-1971), i Kraljevoj Sutjesci (1979-1780) i župnik u Doljanima (1971-1979). Od 1980. živi i djeluje u Australiji i to najprije kao kapelan za hrvatske iseljenike u nadbiskupiji Canberra i Goulburn (1980-1985), a dalje kao voditelj Hrvatskog katoličkog centra Canberra – Queanbeyan (1985-2002).

– U vrijeme boravka i djelovanja u domovini javio se kraćim prilozima nekoliko puta u Bosni Srebrenoj (1976, 1982). Od Božića 198. uređuje i izdaje katolički list za naše iseljenike pod naslovom Južni križ, koji donosi priloge religioznog i kulturnog-informativnog sadržaja. U početku je izlazio mjesečno na manjem broju stranica, a kasnije četiri puta godišnje na 32 stranice. U istom listu Tvrtko je objelodanio oko pedeset priloga (1981-1988) o Hrvatima u Australiji, djelovanju hrvatskih svećenika i redovnica među njima, o hrvatskim misionarima na drugim kontinentima, o zbivanjima iz naše prošlosti i nekim narodnim običajima, te nekoliko liturgijskih skladbi. Po povratku iz Australije fra Tvrtko je u Fojnici 2003. objavio knjižicu Mogućnosti i doseg čovjekove spoznaje.

Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Gujić, Tvrtko