Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Fišić, Ladislav

E-mail Ispis PDF

Fišić, Ladislav (Grahovik, župa Dolac, 22. IX. 1937 – ). Skraćenice: F, L.F, Fr. L.F. Krsno mu je ime Zvonimir. Otac Nikola ; majka Marija, rođ. Komšić. Osnovnu školu završio je u Docu kod Travnika (1943-1947), gimnaziju u Viskom (1947-1953, 1954-1956), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1953-1954), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1956-1961), germanistiku u Beogradu (1963-1967). Za svećenika je zaređen 1960. Bio je kapelan u Gučoj Gori (1961-1962) i Podmilačju (1962-1963), profesor (1967-1982), pomoćnik prefekta (1968-1981) i vikar (1982) u Visokom. Od 1983. do 1985. glavni je i odgovorni, a od tada odgovorni urednik Svijetla riječi. Također je odgovorni urednik izdanja Svijetla riječi. God. 1985. izabran je za tajnika Provincije i pročelnika Komisije za izdavačku djelatnost pri Provincijalatu Bosne Srebrene. Od 1986. član je UCIP-a (Union catholique internationale de la presse).

– Fišić je kao profesor u Visokom, premda je osim njemačkog povremeno predavao latinski, hrvatski i vjeronauk, stizao i pisati. Njegova spisateljska djelatnost dosta je bogata i raznolika. Osim što je objelodanio nekoliko zasebno tiskanih djela surađuje s pjesmama, studijama i člancima književno-povijesnog sadržaja, pričama, prikazima knjiga, komemorativnim prilozima i nekrolozima, te prijevodima s njemačkog jezika u Taveliću (1960), Bosni Srebrenoj (1963, 1969-1971, 1978, 1980-1981, 1983, 1985-1986, 1988), reviji (1968, 1973) i kalendaru (1963-1967, 1989) Dobri Pastir , Maruliću ( 1974, 1977), Jukiću (1975-1976), Spomenici Franjevačke klasične gimnazije u Visokom (1975-1983), Zborniku svećeničkih lirskih pjesama (1976), Nova et vetera (1979-1980), Zborniku fra Josip Markušić , odnosno Angažirani svećenik (1981), i Zborniku Marija (1981) i Svjetlu riječi (1983. i dalje). Uredio je Spomenicu Franjevačke klasične gimnazije u Visokom (1975), urednik je Bosne Srebrene (1985-1991) , preveo je s njemačkog knjigu Leonarda Boffa Nježnost i snaga (1988), Osnovni tečaj o franjevačkoj karizmi (2003) kao i nekoliko knjiga o problematici međureligijskih odnosa (H. Küng, K-J. Kuschel…)

•  Fra Franjin grob u Bučićima , Župski ured Bučići, Sarajevo 1971.

•  Heinrich Böll , Udruženje katoličkih svećenika Dobri Pastir, Sarajevo 1973.

•  Korijeni i život: povijest župe Dolac s osvrtom na ostale župe lašvanske kotline, Župni ured Dolac, Visoko 1978. (Drugo, prošireno izdanje 2004).

•  Prozna književnost bosanskih franjevaca zadnjih sto godina, Udruženje katoličkih vjerskih službenika Dobri Pastir, Sarajevo 1980.

•  Župa Brajkovići. Uz stotu obljetnicu postojanja , Pastoralna biblioteka Sarajevo/Župni ured Brajkovići, Sarajevo 1982.

•  Znanstveni skup o srednjem školstvu u Franjevačkoj provinciji Bosni Srebrenoj, KS, Zagreb 1983.

•  Sv. Anto u Bosni Srebrenoj, u: Sveti Antun i Hrvati, (zbornik), Split 1996, 287-306. (Kačić XXVII-XXVIII).

•  Biskup fra Marijan Šunjić i njegovo vrijeme, u: Bosna franciscana, 10(1998), 161-168.

Kruh za putovanje. Zbirka pjesama, Svjetlo riječi, Sarajevo 1998.

Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Fišić, Ladislav