Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Duvnjak, Stjepan

E-mail Ispis PDF

Duvnjak, Stjepan (Aljinići kod Kraljeve Sutjeske, 30. XI. 1948 – ). Otac Franjo; majka Marija, rođ. Komšo. Osnovnu školu završio je u Kraljevoj Sutjesci (1955-1964), gimnaziju u Visokom (1964-1968), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1968-1969), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1971-1976) i Zagrebu (1978-1979) kao i postdiplomski (1983-1984), gdje je 1983. magistrirao radom Razvoj teologije slike do ikonoklazma i doktorirao 1990. za svećenika je zaređen 1976. Bio je kapelan u Tolisi (1976-1978), prvi (1979-1982) i drugi (1982-1985) meštar bogoslova, gvardijan i župnik u Kraljevoj Sutjesci (1991-2000), župni vikar u Varešu (2000-2003) i Kraljevoj Sutjesci (2003– ). Od 1983. profesor je na Franjevačko teologiji u Sarajevu. Član je uredničkog vijeća Bosne franciscane.

– Kao student aktivno je sudjelovao u zboru ''Jukić'' i zaslužan je za pokretanje istoimenog časopisa, u kojem je objelodanio prijevod Küngova članka o Bibliji i prirodnim znanostima o početku svijeta (1978), te o pojmu paradigmi (985). Nekoliko kraćih priloga tiskao je u Biltenu Franjevačke teologije u Sarajevu (1973/74) i u Bosni Srebrenoj (1972, 1980). U studentskom časopisu Spectrum objelodanio je refleksiju o antropologiji B. Pascala (1980) i o teologiji Križa Jürgena Moltmanna (1981). U listu vareških Hrvata Bobaovac piše kolumne od 2000-2003. godine.

•  Mjesto slike u teologiji prema govorima o slikama Ivana Damaščanina , Zagreb, Kršćanska sadašnjost 1990.

•  Puna je zemlja tvoga Duha Gospodine, u: Bosna franciscana, 9(1998), 220-229.

•  Razvoj teologije slike u otačkom razdoblju, u: Jukić 19-20 (1989/1990), 29-61 (magistarski rad).

•  En katolsk praets funderinger oeber fred och foersoning in Bosnien och hecegovina (Temelji mira i pomirenja u Bosni i Hercegovini) , u švedskom časopisu: Pro &Tanke (Supplement), (3) 1996, 72-78.

•  Efeška dogma i modeli Bogorodičina lika, u: Bilten Franjevačke teologije Sarajevo, god. XXIX, br. 1-2, 125-127.

Sakralna umjetnost u razdoblju patristike , u: Pogled u Bosnu. Bosanski franjevci i suvremena sakralna umjetnost . Zbornik sa znanstvenog skupa održanog 22. lipnja 2002 u Zagrebu , Zagreb 2003, 129-138.

Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Duvnjak, Stjepan