Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

 • Puni ekran (Fullscreen)
 • Široki ekran (Widescreen)
 • Uski ekran (Narrow screen)
 • Veća slova
 • Standardna veličina slova
 • Standardna veličina slova


Bubalo, Ivan

E-mail Ispis PDF

Bubalo, Ivan (Šušnjari kod Plehana, 14. XI. 1945). Otac Anto; majka Kata, rođ. Stanić. Osnovnu školu završio je u Poljarima, Derventi, Johovcu i Doboju (1951-1959), gimnaziju u Visokom (1959-1963), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1963-1964), filozofsko-teološki studij u Sarajevu i Zagrebu (1964-1966, 1968-1972), postdiplomski u Zagrebu (1972-1974), gdje je magistrirao 1973. a doktorirao 1981. Diplomirao je filozofiju i sociologiju na Filozofskom fakultetu u Sarajevu. Za svećenika je zaređen 1970. Bio je kapelan u Kraljevoj Sutjesci (1971-1973), pomoćnik magistra bogoslova (1973-1979) i dekan Teologije (1985-1988; 1991-1997; 2000-2003). Od 1974. profesor je na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. Honorani predavač na Filozofskom institutu DI u Zagrebu bio od 1994-1997. Član je uredničkog vijeća Bosne franciscane i znanstvenog vijeća Bogoslovske smotre; surađivao u Hrvatskoj enciklopediji.
-Spisateljski rad započeo je sintetičkim prikazom filozofske misli Bonifaca Badrova. Ostao je i dalje na području filozofskog istraživanja zanimajući se posebno za etička i gnoseološka pitanja. Uz to se bavio i problemima praktične teologije. Studije, članke, prikaze knjiga i inaguralne govore, koje je držao kao dekan Teologije, tiskao je u različitim časopisima, zbornicima i glasilima. Redaktor je prijevoda djela H. Künga Postoji li Bog (Zagreb 1987) i Biti kršćanin (Zagreb/Sarajevo 2002), zatim monografije Plehan (Plehan 1987), te teološki lektor prijevoda Evanđelja po Luki (Plehan 1985).
Preveo Hölderlinove himne «Germanija» i «Rajna od M. Heideggera (Zagreb 2002).

 • Kantova etika i odgovornost za svijet, Kršćanska sadašnjost, Zagreb 1984.
 • «Etika zauzetosti Hansa Eduarda Hengstenberga», u: Jukić, br. 3 (1973), str. 35-70.
 • «Istina Crkve i crkveni interes», u: Jukić, br. 8 (1978), str. 47-55.
 • «Kantovo pitanje o mogućnosti sintetičkih sudova a priori», u: Jukić, br. 10-11 (1980/81), str. 87-120.
 • «Boetije i Filozofija», u: Filozofska istraživanja, god. 10 (1990), sv. 4, str. 1141-1156; njem. «Boethius und 'Philosophie'», u: Synthesis philosophica, god. 10 (1990), str. 541-560.
 • «Filozofski i teološki aspekti samoubojstva», u: Radio Sarajevo, Treći program br. 70, 1991, str. 118-132; Bosna franciscana, br. 2, god. 2 (1994), str. 74-87.
 • «Problem fundamentalizma u Hrvatskoj», u: Bosna franciscana, br. 3, god. III (1995), str. 77-87; Bogoslovska smotra, god. 65 (1995), br. 3-4, str. 387-397.
 • «Slovo o mudrosti», u: Bosna franciscana, br. 4, god III (1995), str. 3-9.
 • «Nevolja i nada», u: Bosna franciscana, br. 6, god. IV (1996), str. 3-9.
 • «Središnje teme crkvenoga socijalnog nauka u nagovorima Ivana Pavla II. uSarajevu», u: I. Tomašević i T. Vukšić (ur.), Papa u Sarajevu, Sarajevo 1997, str. 209-217.
 • «Religija i problem nasilja», Bosna franciscana, br. 9, god. VI (1998), str. 51-56.
 • «Sloboda: ideja ili zbilja?», u: R. Mahmutćehajić i M. Babić (ur.), Sloboda u jedinstvu razlika, Sarajevo 1999, str. 103-112.
 • «Kršćanska zauzetost za istinu i tolerancija», u: M. Babić i R. Mahmutćehajić (ur.), Tolerancija, ideologija, tradicija, Sarajevo 2001, str. 159- 166.
 • «Teologija u uvjetima postmoderne», u: Bilten FTS, god. XXVIII (2001), br. 1, str. 59-67.
 • «Znanje i život u Nitzscheovu spisu 'O koristi i šteti historije za život'», u: Bosna franciscana, br. 15, god. IX (2001), str. 5-15.
 • «Nacionalno u kontekstu univerzalnog i partikularnog», u: Bosna franciscana, br. 16, god. X (2002), str. 5-12; R. Mahmutćehajić i M. Babić (ur.), Univerzalizam i pripadanje, Sarajevo 2002, str. 215-225.
 • «Teologija pred izazovima», u: Bilten FTS, god. XXIX (2002), str. 97-104.
 • «Teologija kao znanost», u: Bosna franciscana, br. 17, god. X (2002), str. 5-13.
 • «Zaljubljenik u metafiziku», u: Bosna franciscana, br. 20, god. XII (2004), str. 5-16.
Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Bubalo, Ivan