Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Babić, Mile

E-mail Ispis PDF

Babić, Mile (Družinovići kod Šćita, 26. XI. 1947-) Skraćenice: B. M. Otac Stjepan; majka Marija, rođ. Iličić. Osnovnu školu završio je u Lapsunju, na Šćitu i u Prozoru (1953-1961), gimnaziju u Visokom (1961-1965), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1968-1974), filozofsko-teološki studij u Sarajevu, Innsbrucku i Zagrebu (1968-1974), povijest jugoslavenske književnosti i hrvatsko-srpski jezik u Sarajevu, postdiplomski iz teologije u Zagrebu (1974-1977) i filozofije u Sarajevu (1979-1981). Iz teologije je magistrirao 1977. a doktorirao 1987, te iz filozofije magistrirao 1988. radom Sloboda i jedinstvo u Hegelovoj „Filozofiji prava“. Na istom je fakultetu prijavio doktorsku disertaciju pod naslovom: Metafizičko utemeljenje politike u Hegelovoj 'Filozofiji prava' kod prof. dr. Abudlaha Šarčevića. Za svećenika je zaređen 1973. u Wattensu kod Innsbrucka. Bio je kapelan u Varešu (1973-1976) i Vitezu (1976-1977), excurrens iz Sarajeva u Zenicu (1977-1978), pomoćnik meštra bogoslova, vikar i gvardijan u samostanu sv. Pavla na Butmiru (1985-1991), gvardijan u samostanu sv. Ilije u Podsusedu (1994-1997), gvardijan u samostanu sv. Pavla na Butmiru (2000-2003). Profesor je na Franjevačkoj teologiji od 1977. Glavni je urednik zbornika Jukić. Voditelj je odjela za dijalog Franjevačkog instituta za kulturu mira iz Splita.

– Spisateljskom djelatnošću počeo se baviti kao student prikazujući predavanja određenih profesora s teološkim strujanjima u katoličkoj crkvi i suvremenom društvu. Stekavši široku filozofsko-teološku izobrazbu nastavio je da se zanima pitanjima i problemima klasične i suvremene filozofije i teologije. Piše studije, članke, refleksije, komemorativne priloge i prikaze knjiga, te prevodi s njemačkog tekstove o suvremenim duhovnim gibanjima. Zanima ga misaoni svijet Hegela i Krleže, pitanja i problemi teizma i ateizma, povijest i sadašnjost teološke misli, posebice kod Hrvata. Priloge je objelodanjivao u Biltenu Franjevačke teologije u Sarajevu (1970,1978-1981), Jukiću (1971-1974), 1976, 1978-1980, 1982-1983), V rhbosni (1973), Dobrom Pastiru (1974), Biltenu Udruženja katoličkih vjerskih službenika „Dobri Pastir“ (1984, 1986), Spectrumu (1976), Dijalogu (1988), T rećem programu radio Sarajeva (1988), Filozofskim istraživanjima (1989), Pregledu (1989), Izrazu (1990), Našim danima, Odjeku, Oslobođenju, Polju, edicijama Socijalizam, komunisti i religija (1984) i Mirovni skup naučnih, kulturnih i javnih radnika (1984), Izrazu (1990), te u publikacijama RK SSRNBiH. Prevodi s latinskog, njemačkog i grčkog jezika. Preveo je s njemačkog Kantovo djelo koje je tiskano pod naslovom Opća povijest prirode i teorije neba (1984); s latinskog Škotovo djelo Rasprava o prvom principu (1997) s grčkog Teodoretovo djelo Eranistes (2004).

•  Himan Fil 2,6-11 u Kristologiji Teodora Cirskog , (Strojopis – Dokt. disert), Zagreb, 1986.

•  Sloboda i jedinstvo u Hegelovoj „Filozofiji prava“, Sarajevo 1988.

•  Himan Fil 2,6-11 u Kristologiji Teodora Cirskog , (Magist. radnja), Zagreb, 1990.

•  Sedam stoljeća bosanskih franjevaca (1291-1991), u: Jukić 21,22,23 (1991/1992/1993), 13-33.

•  Rat je negacija drugog, , u: Jukić 24-25(1994/95), 13-29.

•  Filozofske studije Bonifacija Badrova, u: Bosna franciscana, 6(1996), 39-50.

•  Sv. Franjo Asiški, u: Jukić 26-27(1996/97), 35-57.

•  Haecceitas: utemeljenje veličine čovjeka pojedinca, u: Verbi ministri et omnes creati cultor. ( Zbornik u čast prof. dr. fra Vitomira Slugića u povodu 70 godina života ), Sarajevo 1998., 129-145.

•  Fukuyamin kraj povijesti, , u: Jukić 28-29(1998/99), 69-101.

•  Odnos između konkretne bosanske franjevačke prakse i izvornog Franjina duha, u: Zbornik radova o fra Anđelu Zvizdoviću, Franjevačka teologijo-Sarajevo/Franjevački samostan-Fojnica, Sarajevo-Fojnica 2000, 207-216.

•  Huntingtonov sukob civilizacija, u: Bosna franciscana, 13(2000), 104-118.

•  Kristologija Vjeke Bože Jarka, u: Bosna franciscana, 15(2001), 99-117.

•  Tolerancija u ime vjere, u: Jukić 32-33(2002/03), 7-26.

•  Sloterdijkov obračun s duhom današnjeg vremena, u: Jukić 32-33(2002/03), 181-183.

•  „Knjiga vrtova“ Dževada Karahasana, u: Jukić 32-33(2002/03), 253-285.

•  Nasilje idola, DID, Sarajevo 2002.

Milost slobode, Svjetlo riječi, Sarajevo 2002.

Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Babić, Mile