Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Anđelović, Petar

E-mail Ispis PDF

Anđelović, Petar (Boće kod Brčkog, 9. XII. 1937-) Pseudonim Moskov. Krsno ime mu je Marko. Otac Petar; majka Mara, rođ. Plavotić. Osnovnu školu završio je u Boću (1945-1949), gimnaziju u Visokom (1949-1955, 1956-1958), novicijat u Kraljevoj Sutjesci (1955-1956), filozofsko-teološki studij u Sarajevu (1960-1964) i Fuldi (1964-1966), studij publicistike u Münsteru (1972-1975). Za svećenika je zaređen 1964. Bio je kapelan u Essenu (1966-1972). U Provinciju se vratio krajem 1975. te službovao kao tajnik Provincije (1976-1982), župnik u Zenici (1982-1985) i gvardijan u samostanu sv. Ante u Sarajevu (1985-1991; 2000-2003). Biran je za definitora Provincije (1973-1976) i provincijala (1991-2000). Od 2003. provincijski je asistent FSR-a.

– Kao gimnazijalac i student isticao se nastupima literarnog sadržaja na sjednicama Serafske imakulate i zbora Jukić. Studij publicistike usmjerio ga je da se bavi pitanjima i problemima korištenja suvremenih sredstava komuniciranja u naviještanju evanđelja. U vrijeme boravka u Njemačkoj surađivao je u essenskom listu Ruhrwort i još nekim drugim periodičkim publikacijama, a od tuzemnih U Dobrom Pastiru (1966), Bosni Srebrenoj (1969, 1971, 1973, 1976, 1981, 1984, 1987), Jukiću (1972, 1980), reviji Nova et vetera (1980, 1982, 1986), Kani i Svjetlu riječi od 1983. Bio je urednik Bosne Srebrene (1976-1982).

•  Nova situacija eklezialnog navještanja, Udruženje katoličkih vjerskih službenika „Dobri Pastir“, Sarajevo 1980.

•  Može li se Crkva odreći propagande?, Udruženje katoličkih vjerskih službenika „Dobri Pastir“, Sarajevo 1982.

•  Navještanje Boga danas, Udruženje katoličkih vjerskih službenika „Dobri Pastir“, Sarajevo 1986.

•  Mi ostajemo, AGM, Zagreb 1995.

•  Žena u Crkvi poslije Drugog vatikanskog sabora, u: Selidba Ramljaka. Radovi s povijesno-teološkog simpozija u povodu 300. obljetnice odlaska franjevaca i puka iz Rame u Cetinsku krajinu održanog na Šćitu 4. i 5. rujna 1987. godine, TEBIS, Sarajevo, 1998, 135-151

•  Mali brat kakva treba franjevačka zajednica, u: Verbi ministri et omnes creati cultor. ( Zbornik u čast prof. dr. fra Vitomira Slugića u povodu 70 godina života ), Sarajevo 1998., 73-78.

•  Od Franje učiti ljubiti crkvu – sv. Franjo, franjevci i hijerarhija, u: Spomen-spis. Povodom 90. obljetnice rođenja dr. fra Ignacija Gavrana, Zagreb 2004, 9-15.

•  Vjerni Bogu vjerni Bosni, Rabic, Sarajevo 2000.

•  Franjevci na prijelazu u treće tisućljeće, Rabic, Sarajevo 2003.

Stvarnost(i) okom vjernika, Rabic, Sarajevo 2004.

Trenutno se nalazite na: Spisateljstvo Spisatelji Bosne Srebrene Anđelović, Petar