Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Obrezanje

Fra Marko Štekić je uglavnom hodao u habitu, veoma rijetko u civilu. Tako je jednom u habitu prolazio kroz neko muslimansko selo u tuzlanskom kraju. Prolazio je kraj kuće u kojoj je jedan dječak na svježe bio obrezan, pa je imao na sebi samo dugu košulju kako se ne bi povrijedio. Vidjevši fra Marka također u dugoj košulji – habitu, dječak ga upita:

– Boli li tebe?
– Ne boli – odgovori fra Marko.
– Ma sigurno boli, ali ti nećeš da kažeš – uzvrati dječak.

Trenutno se nalazite na: Zabava Fratarske (ne)zgode Obrezanje