Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Ljeti ne čitam ništa

Fra Eduard Žilić poslao ljeti iz Sarajeva svom zemljaku i prezimenjaku fra Ivi Žiliću, Misniku, u Beograd nekoliko brojeva novog Glasnika sv. Ante kojeg je uređivao. Primivši i pregledavši pošiljku Misnik je odlučio vratiti časopise fra Eduardu pišući na pošiljci razlog zašto vraća primljenu pošiljku:
- Ljeti ne čitam ništa!
U blizini se našao fra Jozo Markušić, tadašnji beogradski predsjednik rezidencije, i kad je čuo o čemu se radi, rekao je Misniku - dodaj:
- Ni zimi svašta!

Trenutno se nalazite na: Zabava Fratarske (ne)zgode Ljeti ne čitam ništa