Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Fra Grgina molitva

Priča se da je znameniti franjevac fra Grgo Martić ovako pred smrt molio:
- Bože, došlo vrijeme da i ja k tebi pođem. Možeš me osuditi jer imaš zašto - čovjek sam. A možeš me i pomilovati - bilo bi bolje - jer time ti ništa ne gubiš, a ja puno dobivam.

Trenutno se nalazite na: Zabava Fratarske (ne)zgode Fra Grgina molitva