Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Božićni broj revije Svjetlo riječi

E-mail Ispis PDF

Sarajevo – Početkom mjeseca prosinca izašao je novi božićni broj obiteljske revije Svjetlo riječi pod naslovom Otajstvo Božje malenosti.

U nastavku pročitajte dio teme broja koju je napisao dr. Ivica Raguž pod naslovom O skrivenom Božiću…

Krist je i danas skriven, skriven u svojoj Crkvi, skriven u njezinu djelovanju, ali i u njezinim grijesima. Toliki ne vide Krista u Crkvi, toliki mrze Crkvu, toliki odbacuju skrivenoga Boga u vidljivoj Crkvi, kao što su nekoć odbacivali skrivenoga Boga u vidljivom Isusu iz Nazareta. Skriven je Isus na poseban način i u euharistiji. Ma tko bi rekao da bi se Bog tako htio i dalje uprisutnjivati, u običnim prilikama kruha i vina! Ah, kolike li skrivenosti, o kojoj je nenadmašno pisao sv. Toma Akvinski u himnu Klanjam ti se smjerno: „Klanjam ti se smjerno, tajni Bože naš, što pod prilikama tim se sakrivaš... Vid i opip, okus varaju se tu, al' za čvrstu vjeru dosta je što čuh... Samo Bog na križu bješe oku skrit, ovdje je i čovjek tajnom obavit... Rana kao Toma ja ti ne vidim, ipak Bogom svojim priznajem te s njim.” Krije se tako jako da se odlučuje sakriti u običnom crkvenom svetohraništu, sam i „zaključan”, neprimijećen i odbačen i od onih koji vjeruju i ne vjeruju.

Krije se Isus i nama samima! Koliko li nas je samo on često posjetio i posjećuje u raznim događanjima u prošlosti i sadašnjosti (uspjesi, neuspjesi, bolesti), u kolikim samo osobama koje smo susreli, kolikim knjigama koje smo pročitali, u posve običnim prilikama svakidašnjice. I danas Isus tako skriveno djeluje u nama. I ne samo to. Skriven je Gospodin u patnicima, u siromašnima, onima koje nitko ne primjećuje (Mt 25). I tu se Bog sakrio, i od dobrih i od zlih, sakrio se da nas nauči ljubavi, da slomi našu sebičnost.

Da, Bog je skriveni Bog, Bog je skriveno došao u povijest, skriveno djeluje i danas. On skriveno, sasvim neznatno ruši oholice, skriveno podiže neznatne, skriveno i nas gura u podzemlje i skriveno nas diže iz podzemlja (1 Sam 2,6). O, samo da nam Gospodin podari duhovne oči, da zajedno sa skrivenim osobama, Marijom i Josipom, sa skrivenim Šimunom i Anom prepoznamo divnu Božju skrovitost u Isusu Kristu, da Bog skriveno čini čuda uvijek i danas.

Svjetlo riječi

Trenutno se nalazite na: Naslovnica