Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Sesvetska Sopnica – župa Marije Anđeoske

E-mail Ispis PDF

U istočnom dijelu grada Zagreba, gdje se spajaju gradske četvrti Sesvete i Dubrava, nalazi se župa Marije Anđeoske Sesvetska Sopnica i Samostan svetoga Ilije Zagreb/Dubrava.

Župa sv. Marije Anđeoske je osnovana i povjerena franjevcima Provincije Bosne Srebrene dekretom zagrebačkog nadbiskupa kardinala Franje Kuharića 6. lipnja 1991.

U studenom 2000. godine, na kupljenom zemljištu  započeta je gradnja župne crkve, kao pastoralno-kulturnog centra i uz nju samostana i župne kuće, po planu arhitekta Srećka Kreitmayera. Gradilište je blagoslovio 15. srpnja 2001. godine zagrebački nadbiskup, kardinal Josip Bozanić. U crkvi se slave liturgijska slavlja i obavljaju samostansko-župne pastoralne, karitativne i kulturne aktivnosti.

Vanjski izgled crkve je po sebi neobičan i zanimljiv, podsjeća na biblijski šator i zajedno sa samostansko-župnom kućom čini dosta skladnu cjelinu. Po mnogo čemu je ovo mladi samostan i župa koji tek stvaraju vlastitu kulturnu tradiciju. U još posve neuređenom enterijeru crkve nalaze se veoma vrijedna umjetnička djela: vitraj Navještenje Gospodnje, rad akademskog slikara Đure Sedera; kip Sv. Ante i brončana vrata, rad akademskog kipara Mile Blaževića; zavjetna slika Marija od anđela,  rad akademskog slikara Vlatka Blažanovića.

Župa ima preko 4.000 vjernika u 1.219 domaćinstava i njihov broj je u stalnom porastu. U župi djeluju trojica svećenika franjevaca, a pomaže im trajni đakon. U župi su dosta aktivni i daju doprinos radu i rastu ove župe i pjevači triju župnih zborova, članovi Trećeg franjevačkog svjetovnog reda (OFS) i Franjevačka mladež (FRAMA), kao i Humanitarno-karitativna udruga Kruh svetoga Ante.

Franjevački samostan svetoga Ilije Zagreb pravni je i stvarni nasljednik Samostana svetoga Ilije u Podsusedu koji je kanonski osnovan i otvoren 1994. godine. Samostan je preseljen na novu lokaciju dopisom Uprave Franjevačke provincije Bosne Srebrene od 22.10.2012. Nadbiskupskom duhovnom stolu u Zagrebu i njegovim pozitivnim odgovorom od 2.11.2012. Blagoslov Samostana obavio je zagrebački nadbiskup kardinal Josip Bozanić s provincijalom Bosne Srebrene fra Lovrom Gavranom 5. srpnja 2014. godine

U uređenoj zgradi samostana nalazi se zbirka slika, skulptura i grafika istaknutih hrvatskih slikara i kipara, koji drže visoko mjesto u suvremenoj umjetnosti, kao što su: Lj. Lah, I. Lacković Croata, A. Jurkić, I. Rončević, Z. Grgić, V. Blažanović, S. Miličević, A. Mamuša, B. Salavarda i dr. Zbirka je nastala je najvećim dijelom donacijom fra B. Lujića, fra Z. Dadića, fra S. Karajice i dr.

Samostan posjeduje vlastitu knjižnicu u kojoj su zastupljena djela iz povijesti, filozofije i teologije, te niz domaćih i stranih časopisa i listova iz novijeg vremena.

U tijeku su građevinski radovi na unutarnjem uređenju crkve, parkirališnih mjesta i pristupnih puteva. Samostan je stavljen pod nebesku zaštitu Sv. Ilije proroka i slavi svoj patron 20. srpnja, a crkva je stavljena pod nebesku zaštitu Sv. Marije od anđela (Porciunkula) i slavi svoj patron 2. kolovoza.