Franjevačka provincija Sv. Križa - Bosna Srebrena

  • Puni ekran (Fullscreen)
  • Široki ekran (Widescreen)
  • Uski ekran (Narrow screen)
  • Veća slova
  • Standardna veličina slova
  • Standardna veličina slova


Ovčarevo – župa sv. Mihovila Arkanđela

E-mail Ispis PDF

Župa Ovčarevo (ranije nazivana Orašje) osnovana je 1832. godine odvajanjem od župe Dolac. Od tada se vode župne matice. God. 1879. od jednog njezina dijela formirana je župa Dželilovac, a kasnije nazvana Potkraj.

Pod konac turske vladavine franjevci su u Orašju osnovali pučku školu.

Župna crkva u Ovčarevu građena je 1868-69. godine. Gradnja je započeta bez službenog dopuštenja turskih vlasti, ali i ono je ubrzo pribavljeno. To je jedna od nevelikog broja očuvanih franjevačkih crkava podignutih u osmanskom periodu.

U drugoj polovici sedamdesetih godina 20. stoljeća interieur crkve je umjetnički temeljito preoblikovan pod vodstvom kipara Zdenka Grgića. Nekoliko je umjetnika sudjelovalo u stvaranju sadašnjeg njezina unutarnjeg izgleda. U veljači 1977. god. u crkvi je postavljen Put križa (reljef-drvo; 100x80 cm) Z. Grgića. God. 1978. isti je umjetnik izradio oltarni mozaik Proslava svijeta (600x600 cm) na zidu u prezbiteriju, te dva reljefa u bakru: Krštenje na Jordanu i Pieta (195x185 cm). Dvoja sakristijska vrata i glavna crkvena izgrađena su po nacrtima Z. Grgića i Ivana Tune Jakića. U crkvi se nalaze još i brončane skulpture Marije Ujević (sv. Anto) i Josipa Poljana (Sv. Franjo), kip u bijelom kamenu (Gospa s djetetom) Josipa Marinovića, te 23 vitraila Slavka Šohaja. Crkva predstavlja ne samo bogatu riznicu umjetničkih djela, nego i vrlo uspjelu cjelinu u kojoj je postignut izvrstan sklad između starijeg arhitektonskog i suvremenog likovnog izraza. U vrijeme rata 1992-95. umjetnine iz crkve su iznesene i nakon rata ponovno vraćene u crkvu.

Crkva ima tri zvona od kojih su dva nabavljena 1983. god. U ovčarevskoj župi nalazi se 9 grobalja s kapelicama. U zadnjem ratu crkva je pretrpjela znatna oštećenja a devastirane su i sve kapele u župi.

U isto vrijeme kada je građena crkva podizana je i župna kuća. Godine 1935. izgrađena je nova kuća, koja je u novije vrijeme renovirana. Pored nje je god. 1975-76 podignuta vjeronaučna dvorana sa stambenim prostorijama za sestre (projekt: M. Subotić).

U župnoj kući nalazila se starija slika Sv. Ruže iz 1814. god. Više je novijih djela između kojih izdvajamo sliku Posljednja večera S. Šohaja i kip Sv. Ane Z. Grgića. U zadnjem ratu 1992-95. kuća je teško oštećena i opljačkana. Po povratku u župu fratri su se dali na obnovu i sanaciju oštećenih objekata

Ispred župne kuće nalazi se bista književnika Ive Andrića, koji je za prvoga svjetskog rata neko vrijeme proveo u internaciji u župnoj kući u Ovčarevu. Bistu je izradio kipar Z. Grgić.

Župa Ovčarevo imala je 1877. god. 2.677 vjernika, a 1935. god. 1600 (župa je u međuvremenu umanjena). Ona 1991. broji 4.650 vjernika (1974:4.135). U zadnjem ratu župljani su protjerani. Do danas ih se u župu vratilo oko 2.600.

Župu tvore sljedeća naselja: Ovčarevo, Bilići, Jankovići, Kalibunar, Kokošari, Kraljevice, Lovrići, Mikšića Brdo, Paklarevo (Babići, Barišići, Marjanovića Brdo, Valjančići), Peševići, Pilića Dočić, Prići, Radića Brdo, Šipovik, Vidoševići, Visokovići i Zagaj.

U zavjetno svetište Gospino vrelo gdje se nalazi mala kapelica iz god. 1923. hodočaste vjernici na blagdan Male Gospe (8. rujna) sa šireg travničkog područja. Ovu su pobožnost inicirali travnički isusovci. Početkom devedesetih godina započela je ovdje izgradnja zavjetne crkve koja je zbog ratnih događaja prekinuta. Ponovno je nastavljena 1998. i crkva je 2000. godine pokrivena. Plan crkve napravio je pok. Vinko Grabovac.

Postoji također i zavjetno svetište Sv. Ane u Vidoševićima, te zavjetne kapelice Sv. Ante u Paklarevu i Sv. Luke u Kraljevicama.